Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (atbalsts)

BIS saistīto resursu uzturēšanas darbu ietvaros tiks traucēts elektronisko pieteikumu atbalsts ('pieteikt problēmu' helpdesk) no 15.janvāra plkst.20.00 līdz 17.janvāra plkst.24.00

Būvniecība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā būvniecības lietā noteiktā būvniecības posmā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu.
Lai atvieglotu uzdevuma izpildi, esam norādījuši saites un lietotāju rokasgrāmatu attiecīgo sadaļu par šādiem e-pakalpojumiem:

• Iesniegums par būves neesību
- Iesniegumu par būves neesību esošajā būvniecības lietā

• Tehnisko noteikumu pieprasīšana 

- Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas
- Tehnisko noteikumu pievienošana būvniecības lietai

• Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums

Lapa atjaunota 06.01.2021.