Būvniecības informācijas sistēma

Būvdarbu pabeigšana

Paskaidrojums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes kategoriju

Lapa atjaunota 06.01.2021.