BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Akreditētās neatkarīgu ekspertu sertificēšanas institūcijas

Neatkarīgiem ekspertiem –energoauditoriem

kods sertificēšanas institūcija Kompetences jomas
EA2 Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis: 26636264
Fakss: 67149368
E-pasts: lsgutis@e-apollo.lv

 
EA3

SIA "Mācību konsultāciju centrs ABC"

Adrese: Blaumaņa 5A-5, 4.st., Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67287130
E-pasts: abc@abc.edu.lv

 


Neatkarīgiem ekspertiem (būvniecības speciālistiem)

kods sertificēšanas institūcija Kompetences jomas
  Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs 
arhitektiem

Adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67221923
Fakss: 67223902
E-pasts: latarch@latarch.lv

 
 

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija 
ēku konstrukciju projektētājiem

Adrese: Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67845910
Fakss: 67845929
E-pasts: lbs@apollo.lv

 
EA2 Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertificēšanas centrs

Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis: 26636264
Fakss: 67149368
E-pasts: lsgutis@e-apollo.lv

 
Lapa atjaunota 09.05.2023