BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Maijs
26

26.05.2023 10:00-12:30 Vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS"

MS Teams

Būvniecības valsts kontroles birojs aicina piedalīties Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) apmācību vebinārā "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" 2023.gada 26.maijā no plkst. 10:00 līdz 12:30, tiešsaistē - Microsoft Teams.

Vebināra programma:

 • BISP jaunais dizains un informācijas izkārtojums:
  • Pasākumu un apmācību kalendārs
  • Biežāk uzdotie jautājumi un zibaptauja
 • Terminoloģijas izmaiņas un veiktie labojumi:
  • Ir “Būvprojekts” un “Izmaiņas būvprojektā” (nav vairs “Būvniecības ieceres dokumentācija”)
  • Papildinājumi būvniecības dalībnieku norādīšanā
 • Papildinājumi BIS2 dokumentu, lēmumu apstrādē:
  • Lēmumu veidu izņemšana no jaunā Būvvaldes lēmumu dokumenta
  • Norādījumu/lēmumu izpildes  pagarināšana caur lēmuma dokumentu
  • Izmaiņas “Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu” sagatavošanā un apstrādē
  • Jauni atlasīšanas kritēriji
 • Citi veiktie labojumi un gaidāmie uzlabojumi, izmaiņas.

Pieslēgšanās saite pieejama šeit: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1NDI2NDYtZjE2NS00NjdiLTk3NzYtYWZhMTIxZjRjNTk2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2C%22Oid%22%3A%2249e6dc1d-a3b3-4d5e-b4e0-15cf986d45cd%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Kā pieslēgties vebināram, ja nav MS Teams lietotāja konts

Vebinārs tiks ierakstīts un ieraksts būs pieejams BIS tīmekļa vietnē: https://bis.gov.lv/apmacibas/apmacibu-video-arhivs/bis-vebinari

Vebināru vadīs SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja. Iepriekšēja pieteikšanās vebināram nav nepieciešama. Dalība apmācībās ir bez maksas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Gobu (e-pasts: Agnese.Goba@bvkb.gov.lv; tālrunis: 67013379)

Aicinām Jūs sekot Būvniecības informācijas sistēmas jaunumiem Facebook.