Daudzdzīvokļu ēku izpēte

Ņemot vērā, ka Latvijā ievērojams iedzīvotāju skaits dzīvo masveida apbūves ēkās, kas ir uzbūvētas 20. gadsimta piecdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados un tās ilgstoši atrodas ekspluatācijā, ir nepieciešams noteikt ēku konstrukciju un to mezglu tehnisko stāvokli, veicinot savlaicīgu ēku (dzīvokļu) īpašnieku lēmumu pieņemšanu par atbilstošu konstrukciju pastiprināšanas darbu veikšanu, nodrošinot atbilstošu un drošu ēku turpmāku ekspluatāciju. Līdz ar to, Ekonomikas ministrija plāno līdz 2025. gadam veikt visu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sēriju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēti.

Ekonomikas ministrijas vadībā jau ir veikts pētījums par 464. un 467. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Tāpat 2021. gada decembrī noslēgusies 103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpēte.

Visu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpētes dokumentācija sevī ietver:
- ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa izpēti un to atbilstību novērtējumu mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām;
- dzīvojamo ēku nesošo (pamatu, sienu, pārsegumu, jumta) konstrukciju mezglu stiprināšanas tipveida risinājumu sagatavošanu atbilstoši apsekošanas laikā konstatētajām problēmām;
- informatīvu materiālu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju padziļinātas tehniskās apsekošanas (tehniskās izpētes) veikšanai;
- priekšlikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju un to mezglu ekspluatācijas termiņiem, uzturēšanai un nosacījumiem, kad obligāti veicami konstrukciju vai to mezglu pastiprināšanas darbi.

Lapa atjaunota 23.05.2023