Daudzdzīvokļu ēka ar koka nesošajām konstrukcijām

Daudzdzīvokļu ēka ar koka konstrukcijām

Lai veicinātu jaunu, videi draudzīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu mājokļu pieejamību, Ekonomikas ministrija ir veikusi iepirkumu daudzīvokļu dzīvojamās ēkas projekta izstrādei, kura pamatā ir moduļveida koka būvkonstrukcijas. Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekta izstrādei nepieciešamais finansējums veido 8% no kopējām vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības izmaksām. Ar šo jau izstrādāto ēkas projektu tiek piedāvāts ekonomiski pamatots, videi draudzīgs un visām sabiedrības grupām pieejams mājoklis.

Izstrādāto ēkas projektu raksturo:
• kvalitāte – izmantotas rūpnieciski ražotas moduļveida konstrukcijas, ilgmūžīgi, videi draudzīgi un izturīgi materiāli no vietējiem ražotājiem un izstrādāts interjera dizaina projekts, kā arī projektēšana veikta izmantojot būves informācijas modelēšanu (BIM);
• efektivitāte – izmantojot moduļveida konstrukcijas ir iespējams būvdarbus paveikt īsākā laikā, jo liela daļa būvdarbu tiek paveikti rūpnīcā nevis būvlaukumā;
• ergonomika – ērts un funkcionāls plānojums;
• energoefektivitāte – ēkas projekts atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām, augstas efektivitātes mehāniskā ventilācija ar rekuperāciju;
• pieejamība – zemas ekspluatācijas izmaksas apvienojumā ar adekvātu īres maksu.

Uzzināt vairāk: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (prezentācija)

Tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumi.

Energoefektivitāte:
- atbilstoši projektam, nevar noteikt mazāk efektīvus energoefektivitātes pasākumus un risinājumus;
- nevar atteikties no ventilācijas, neskatoties uz to, ka tiek sasniegti atbilstoši energoefektivitātes rādītāji;
- nevar samazināt energoefektivitātes prasības attiecībā uz logiem.

Vides pieejamības prasības:
- nodrošināt pēc iespējas plašāku vides pieejamību, nesašaurinot projektā noteikto apjomu;
- lifti.

Akustikas rādītāju prasības:
- nevar tikt pasliktināti atbilstoši projektā noteiktajam.

Vietējo materiālu izmantošana:
- izvērtēt iespējas, pēc iespējas dodot priekšroku Latvijā ražotiem materiāliem un būvizstrādājumiem projekta realizēšanai.

Informācija par to, ka māja ir projektēta ar Ekonomikas ministrijas atbalstu:
- informācija redzamā vietā būvdarbu laikā līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī informatīva norāde pie ēkas tās ekspluatācijas laikā;
- pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, informēt Ekonomikas ministriju par to, kur attiecīgais projekts Latvijā ir ticis realizēts.

Nepieciešamo datu ievākšana par būvprojekta izmantošanu:
- 1x pusgadā pieejama informācija par to, cik projekta īstenotāji ir apstiprinājuši, ka piekrīt nosacījumiem saistībā ar tipveida būvprojekta izmantošanu;
- 1x pusgadā pieejama informācija par skaitu, cik ir skatījumu publiskotajam izstrādātajam projektam.

Lai veiktu tipveida projekta lejupielādi, nepieciešams autorizēties BIS un apstiprināt Tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumus.
Lejupielādēt šeit: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (BIM)
Lejupielādēt šeit: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (dokumentācija)

Lapa atjaunota 23.05.2023