BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Piekļūstamība

Būvniecības valsts kontroles birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietni - https://bis.gov.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.Visbiežāk skatītajās BIS tīmekļvietnes lapas atbilst noteikumiem Nr.445, bet BIS sākumlapā konstatētas neatbilstības.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

• Lapu nosaukumi sākumlapā nav definēti.
• Atsevišķās vietās sākumlapā ir nepietiekams krāsu kontrasts.
• Video saturam nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 24.09.2020. Izvērtēšanu veica SIA “Tieto Latvia”. Izvērtējumu apliecinošs dokuments pieejams šeit.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.01.2022. Izvērtēšanu veica iestādes Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas pakalpojumu vadītāja Agnese Zvirbule. Izvērtējumu apliecinošs dokuments pieejams šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

  • Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūku spraudņiem kontrastu krāsām.
  • Video saturam piedāvājam tekstuālu alternatīvu BIS lietotāja rokasgrāmatu.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Tīmekļa vietas piekļūstamības uzlabojumi tiek veikti pakāpeniski un pilnībā būs pieejami 2023.gadā.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: bis@bvkb.gov.lv vai buvkomersanti@bvkb.gov.lv
Tālrunis: +371 62004010
Adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Informācijas sistēmu departaments”
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Tālrunis: +371 67013302

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 28.01.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore.

Lapa atjaunota 09.05.2023