BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Projekta gaita un saturs

Projekta laika plāns pieejams šeit
Projekta saturs pieejams šeit

7.laidiens "BIS attīstības projekta 2.kārtas pagarinājums - saskarnes" (03.2023. - 11.2023.)

37.sprints

14.09.2023. funkcionalitātes demonstrācija
15.09.2023. - 18.09.2023. testēšana
21.09. - 22.09.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

API ar ierosinātāju IS:

 • Dokumentu aprites saskarnes izveide
 • Saņemto paziņojumu saskarnes izveide
 • Saņemto saskaņojumu saskarnes izveide
 • Pilnvaru un deleģējumu saskarnes izveide

36.sprints

17.08.2023. funkcionalitātes demonstrācija
18.08.2023. - 21.08.2023. testēšana
24.08. - 25.08.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

Dokumentu aprites saskarnes izveide (API ar ierosinātāju IS)

35.sprints

20.07.2023. funkcionalitātes demonstrācija
21.07.2023. - 24.07.2023. testēšana
27.07. - 28.07.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

Dokumentu aprites saskarnes izveide (API ar ierosinātāju IS)

34.sprints

20.06.2023. funkcionalitātes demonstrācija
21.06.2023. - 22.06.2023. testēšana
28.06. - 29.06.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • API ar būvnieku IS
  • Būvdarbu žurnāla saskarnes izveide
  • Būvdarbu līgumu saskarnes izveide
  • Būvdarbu tāmes saskarnes izveide
  • Būvizstrādājumu kofigurācijas saskarnes izveide
  • Būvdarbu gaitas būvprojekta saskarnes izveide
 • BIS portāla uzlabojumi, kas ietekmē saskarņu realizāciju (BIS portāla uzlabojumi)

33.sprints

23.05.2023. funkcionalitātes demonstrācija
24.05.2023. - 25.05.2023. testēšana
30.05. - 31.05.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Būvdarbu žurnāla saskarnes izveide (API ar būvnieku IS)
 • BIS portāla uzlabojumi, kas ietekmē saskarņu realizāciju (BIS portāla uzlabojumi)

32.sprints

21.04.2023. funkcionalitātes demonstrācija
24.04.2023. - 25.04.2023. testēšana
28.04. - 02.05.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Būvprojekta saskarnes izveide (API ar projektētāju IS)
 • Autentifikācijas un autorizācijas nodrošināšana ārējām sistēmām (API kodols)
 • BIS portāla uzlabojumi, kas ietekmē saskarņu realizāciju (BIS portāla uzlabojumi)

31.sprints

22.03.2023. funkcionalitātes demonstrācija
23.03.2023. - 27.03.2023. testēšana
29.03. - 30.03.2023. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Lietotāja pašapkalpošanās funkcionalitāte saskarnes rekvizītu iegūšanai un tiesību noteikšanai (API kodols)
 • ADM moduļa funkcionalitāte saskarnes lietotāju uzraudzībai (API kodols)
 • BIS portāla uzlabojumi, kas ietekmē saskarņu realizāciju (BIS portāla uzlabojumi)

31.sprinta demonstrācijas video

6.laidiens "Būvniecības process - 3.daļa" (04.2022. - 09.2022.)

6.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

30.sprints

26.08.2022. funkcionalitātes demonstrācija
29.08. - 31.08.2022. testēšana
05.09. - 07.09.2022. atkārtota testēšana

 • Meliorācijas objekta izvēle izmantojot kartes komponenti (BISP)
 • Modelis – BIS2 pusē un BISP
 • Izmaiņas ārvalstnieku reģistrācijā BIS2 un BIS1

30.sprinta demonstrācijas video

29.sprints

17.06. - 20.06.2022. darba grupas sanāksmes
01.08.2022. funkcionalitātes demonstrācija
02.08. - 03.08.2022. testēšana
08.08. - 09.08.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Integrācija ar PMLP – ārvalstnieku dati, dati par rīcībnespēju
 • Atvērto datu portāls – dati par BISā veiktajiem saskaņojumiem
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Sūdzību iesniegšana
 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – IFC datņu aktualizēšana pēc nodošanas ekspluatācijā
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Atlikto būvdarbu procesa uzlabojumi un piekļuves nodrošināšana BL būvdarbu žurnālam ekspluatācijas laikā
 • BIS publiskā energosertifikātu saraksta izmaiņas
 • Tiesību ieviešana BIS portālā statiskās daļas satura pārvaldībai, nodrošinot iespēju dažādiem lietotājiem pārvaldīt dažādas satura daļas

29.sprinta demonstrācijas video (BIM, būvvaldes lēmumi, energosertifikātu augšuplāde)

28.sprints

20.05. - 23.05.2022. darba grupas sanāksmes

04.07.2022. funkcionalitātes demonstrācija
05.07. - 06.07.2022. testēšana
11.07. - 12.07.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • BIS procesu integrācija ar MKIS
 • VZD saskarņu aizstāšana ar DITā izvietoto NĪVKIS datu kopiju
 • Atvērto datu portāls – NE dati, pakalpojumu uzskaites informācija
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Sūdzību iesniegšana
 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – nodošanas ekspluatācijā
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Masveida paziņojumu nosūtīšana BIS lietotājiem no ADM moduļa

28.sprinta demonstrācijas video (BIM procesi un integrācija ar MKIS)

27.sprints

21.04. - 22.04.2022. darba grupas sanāksmes
02.06.2022. funkcionalitātes demonstrācija
03.06. - 06.06.2022. testēšana
09.06. - 10.06.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – TN pieprasīšanā, Projekta skaņošanā ar TNI, Ieceres dokumentācijas iesniegšana IFC datnes saskaņošana un apstiprināšana
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Pilnvaru un deleģējumu dati
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Būvdarbu žurnāla uzlabojumi – būvizstrādājumu sadaļā, būvdarbu līgumu sadaļā
 • Izmaiņas būvniecības lietas datu labošanā pēc nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā atliktos būvdarbus un citus apstākļus
 • Paziņojumi sūtīšana par ēku energosertifikāta termiņa tuvošanos/beigām

27.sprinta demonstrācijas video (BIM procesi un būvdarbu žurnāls)

26.sprints

22.02. - 23.03.2022. darba grupas sanāksmes
05.05.2022. funkcionalitātes demonstrācija
06.05. - 09.05.2022. testēšana
12.05. - 13.05.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • VZD datu monitoringa izveide BL un EL
 • Atvērto datu portāls – EL dati, BL dati un ēku energoefektivitātes rādītāju dati
 • Ēku energosertifikātu datu ielāde no XLSa
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide

5.laidiens "Ekspluatācijas process - 2.daļa" (10.2021. - 03.2022.)

5.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

25.sprints

 • 22.02. - 23.02.2022. darba grupas sanāksmes
 • 04.04.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 05.04. - 06.04.2022. testēšana
 • 11.04. - 12.04.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā
 • Ekspluatācijas lietu risku pakāpju ieviešana
 • Datu apmaiņa ar pārvaldnieku IS
 • Datu apmaiņa ar APUS

25.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem un riska pakāpju aprēķinam)

24.sprints

 • 25.01. - 26.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.03.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.03 - 09.03.2022. testēšana
 • 14.03. - 15.03.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā

24.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem un uzlabojumi būvju pieņemšanā eskpluatācijā)

23.sprints

 • 04.01. - 05.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.02.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.02. - 09.02.2022. testēšana
 • 14.02. - 15.02.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

23.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem)

22.sprints

 • 26.11 - 29.11.2021. darba grupas sanāksmes
 • 10.01.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.01. - 12.01.2022. testēšana
 • 17.01. - 18.01.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

22.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem)

21.sprints

 • 27.10 - 28.10.2021. darba grupas sanāksmes
 • 09.12.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 10.12. - 13.12.2021. testēšana
 • 16.12. - 17.12.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Energosertifikācijas procesa uzlabojumi

21.sprinta demonstrācijas video (energosertifikācijas procesa uzlabojumiem)

20.sprints

 • 30.09.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.11.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 13.11. - 15.11.2021. testēšana
 • 17.11. - 22.11.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas

4.laidiens "Būvniecības process - 2.daļa" (08.2020. - 12.2021.)

4.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

19.sprints

 • 25.08.2021. un 26.08.2021.darba grupas sanāksmes
 • 05.10.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 06.10.2021. līdz 07.10.2021. testēšana
 • 12.10.2021 līdz 13.10.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Integrācijas izstrāde ar VEDLUDB
 • Automatizēta būvju pieņemšana ekspluatācijā
 • Būvdarbu žurnāla uzlabojumi - materiālu izvešana

19.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

18. sprints

 • 28.07.2021. un 29.07.2021. darba grupas sanāksmes
 • 07.09.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.09.2021. līdz 09.09.2021.testēšana
 • 14.09.2021. līdz 15.09.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Datu apmaiņas uzlabojumi ar TAPIS
 • Datu apmaiņas izmaiņas ar PMLP
 • Trešo personu saskaņojumu izstrāde

18.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

17.sprints

 • 30.06.2021. un 01.07.2021.darba grupas sanāksmes
 • 10.08.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.08.2021. līdz 12.08.2021. testēšana
 • 17.08.2021. līdz 18.08.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Integrācija ar MKIS
 • Integrācija ar APUS
 • Projekta vizuālā risinājuma pievienošana portālā

17.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

16.sprints

 • 31.05.2021. un 01.06.2021. darba grupas sanāksmes
 • 13.07.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.07.2021 līdz 15.07.2021. testēšana
 • 20.07.2021. līdz 21.07.2021 atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Datu apmaiņa ar Izpildu lietu reģistru
 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā un būvgružu pašdeklarēšana
 • Atkritumu apsaimniekotāju datu izgūšana no APUS
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - segto darbu aktos

16.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

15. sprints

 • 29.04.2021. un 30.04.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.06.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.06.2021. līdz 15.06.2021. testēšana
 • 18.06.2021. līdz 21.06.2021.atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi – ievestajos materiālos un to izmantošanā citos žurnāla ierakstos, materiālu paraugu un materiālu testēšanas ierakstos
 • Garantijas laikā veikto darbu fiksēšana žurnālā
 • Izpildīto darbu sertifikāta sagatavošana

14.sprints

 • 01.04.2021. darba grupas sanāksme
 • 14.05.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 17.05.2021. līdz 18.05.2021. testēšana
 • 21.05.2021. līdz 24.05.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - žurnāla kopskatā, tāmes sadaļā, ikdienas darbu ierakstos
 • Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā
 • Izziņa par būves neesību ekspluatācijas lietā 

14.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

3.laidiens "Ekspluatācijas process - 1.daļa" (04.2020. - 08.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas video

13.sprints (25.03.2021.- 23.04.2021.)
 • 02.03.2021. un 03.03.2021. darba grupas sanāksmes
 • 14.04.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 15.04.2021. un 16.04.2021. testēšana
 • 21.04.2021. un 22.04.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Atgādinājumi un paziņojumi mājas un ekspluatācijas lietās.
 • Paziņojumu funkcionalitātes papildinājumi.
 • Ekspluatācijas un mājas lietu sasaite ar būvniecības lietām.
 • Citas izmaiņas un precizējumi.
12.sprints (25.02.2021.- 24.03.2021.)
 • 02.02.2021. un 03.02.2021. darba grupas sanāksmes
 • 15.03.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 16.03.2021 un 17.03.2021.testēšana
 • 22.03.2021. un 23.03.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Vizuālais apsekošanas akts.
 • Remontdarbu plāns.
 • Apsaimniekošanas problēmu pieteikšana.
 • Ekspluatācijas lietas informācijas apjoms.
 • Pārvaldnieku reģistra funkcionalitātes papildinājumi.

12.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

11.sprints (28.01.2021.- 24.02.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Kopsapulces – uzaicinājuma izveidošana, balsošana, protokola izveidošana un rezultātu apkopošana.
 • Pilnvarošana un deleģēšana piekļuves nodrošināšanai mājas un ekspluatācijas lietās.

11.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

10.sprints (29.12.2020.- 27.01.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietas izveidošana.
 • Periodisko pārbaužu paziņojumu konfigurācija ekspluatācijas lietā.
 • Aptaujas – izveidošana, norise, rezultātu apkopošana, protokola izveide.
 • Pārvaldīšanas izmaksu un ieņēmumu/izdevumu pārskati mājas lietā.

10.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

9.sprints (27.11.2020.- 28.12.2020.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietu saraksta izveide portālā.
 • Mājas lietas izveide portālā.
 • Mājas lietas satura veidošana – skaitītāji, uzkrātie līdzekļi, apsaimniekošanas izmaksas, ienākumu/izdevumu pārskats.
 • Mājas pārvaldnieku un īpašnieku datu izgūšana no saistītājām sistēmām un atrādīšana mājas lietā.

9.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

8.sprints (29.10.2020.- 26.11.2020.)

2.laidiens "Būvniecības process" (12.2019. - 01.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas ieraksts pieejams šeit

7.sprints (01.10.2020.- 28.10.2020.)

Sprinta tēmas:

 •  Būvniecība kārtās – turpinājums
 • Būvvaldes un BVKB informēšana par projekta izmaiņām piekritīgajos būvobjektos
 • • Lietotāja tiesību skaidrojumi iekšējā sistēmā
 • Dokumenta sagatavošanas termiņu norādīšana un kontrole
 • Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole
 • Būvvaldes lēmumu kontroles termiņu norādīšana un kontrole
 • Informatīvs paziņojums Iesniedzējam, kurš nav Īpašnieks
 • Būvatļaujas aktuālā informācija vienā lietotāja saskarnes formā
 • Izmaiņas ieceres iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas procesā
 • Ierosinātāja maiņas process
 • Būvniecības lietas piekritības novirzīšana uz citu būvvaldi (vai iestādi)

Aktivitāšu plāns:

 • 14.09.2020.- 22.09.2020. lietotājstāstu caurskate
 • 19.10.2020. funkcionalitātes demonstrācija
 • 20.10.2020. - 22.10.2020. testēšana

6.sprints (03.09.2020. - 30.09.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
 • Būvinspektora darba grafika izveidošana
6.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

5.sprints (06.08.2020.- 02.09.2020)

Sprinta tēmas:
 • Projekta lapu skaņošana
 • Būvniecība kārtās
 • BIS iekšējās sistēmas būvniecības sadaļas darba uzdevumi
 • Izmaiņas piekļuves pieprasījumos un lēmumos

5.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

4.sprints (09.07.2020.- 05.08.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Trešās personas piekļuve būvniecības lietai
 • Detalizētā projekta rasējumu izmaiņu procesa uzlabojumi

1.laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" (11.2019. - 10.2020.)

3.sprints (08.06.2020.- 08.07.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji
 • Prakses dati
 • Sūdzības par būvspeciālistiem

2.sprints (11.05.2020.- 05.06.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Prakses dati
 • Eksāmeni

1.sprints (06.04.2020.- 08.05.2020.) 

Sprinta tēmas:

 • Būvspeciālista panelis
 • Būvspeciālista sertifikāti/darbības sfēras
 • Būvspeciālistu lēmumi

Funkcionalitātes izstrāde tiek veikta ERAF projekta "Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)" ietvaros (vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 05.06.2023