BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Viegli lasīt

Kas ir Būvniecības informācijas sistēma?

Būvniecības informācijas sistēma ir elektroniska programma, kurā visi būvniecības dalībnieki un valsts iestādes savā starpā apmainās ar informāciju, dokumentiem un pieņem lēmumus. Arī māju pārvaldnieki un iedzīvotāji tajā glabā dokumentus un sazinās savā starpā. Būvniecības informācijas sistēmā elektroniski glabājas būvniecības un māju lietas.

Kā darbojas Būvniecības informācijas sistēma?

Lai pieslēgtos Būvniecības informācijas sistēmai ir nepieciešams dators un interneta pieslēgums. Būvniecības informācijas sistēma sastāv no vairākām daļām – BISP, BIS1, BIS2 un ADM, katrā no tām lietotāji darbojas ar piešķirtām parolēm. Būvniecības informācijas sistēmai ir 11 reģistri, kuros glabājas dati. Lai Būvniecības informācijas sistēmā varētu strādāt visi būvniecības dalībnieki, tā sazinās ar vairāk nekā 20 citām sistēmām.

Kā ar mums sazināties?

E-pasts: bis@bvkb.gov.lv

Tālrunis: 62004010

Lapa atjaunota 18.04.2023