BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā

 

Lai varētu ievadīt, aktualizēt vai papildināt informāciju savā profilā, nepieciešams autorizēties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un izvēlēties sadaļu “SPECIĀLISTA PANELIS”:

Pic1

Profila sadaļā “SPECIĀLISTA PANELIS” ir iespēja iesniegt iesniegumu būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras piešķiršanai, ievadīt informāciju gan par prakses datiem, gan izglītības, gan profesionālās pilnveides datiem:

Pic 2

Lapa atjaunota 23.05.2023