BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS lietotāju atbalsts

Pieejamie BIS e-pakalpojumi:

BIS atbalsta dienests sniedz konsultācijas, metodisko atbalstu un lietotāju atbalstu BIS lietotājiem, pieteikumu reģistrēšanu un problēmu risināšanu BIS. Aicinām BIS lietotāju sazināties ar atbalsta dienestu par vienu no saziņas kanāliem un noformulē jautājumu vai informē par problēmu, kas saistīts BIS lietošanu vai BIS funkcionalitāti. Lūgums noformulēt problēmu pāris teikumos un pievienot ekrānšāviņu(s) pa pilnu ekrānu, lai varam redzēt, no kura profila problēma identificēta. Lūgums norādiet laiku, kad kļūda tika identificēta un no kāda profila darbība tika veikta.

Varat izmantot iespēju BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana,  no fiziskās personas profila atverot piekļuvi BIS atbalstam skatīšanās režīmā uz 72 stundām.

 

Savukārt, BIS automātiskā apziņošanas sistēma nodrošina iespēju publiskā portāla reģistrētiem lietotājiem (būvniecības ieceres ierosinātāji, būvspeciālisti, būvkomersanti, publisko ēku īpašnieki, u.c. ) saņemt automātiskus atgādinājumus (e-pasta veidā vai paziņojumus sistēmā) par veicamajiem darbiem un tuvākajiem termiņiem.
Piemēram, būvniecības ieceres ierosinātāji var saņemt  informatīvus E-pasta paziņojums par būvatļaujas izdošanu vai brīdinājumu par ieceres iesnieguma noraidīšanu. Būvspeciālisti, būvkomersanti var saņemt  E-pasta paziņojumus, piemēram, par būvprojekta apstiprināšanu, paziņojumus par pilnvaras izveidošanu vai brīdinājums par saņemtās pilnvaras derīguma termiņa beigu tuvošanos, u.c.. Publisko ēku (skolu, tirdzniecības centru, biroju, u.c. ēku, kurā paredzēts uzturēties vairāk kā 100 cilvēkiem)  īpašnieki var saņemt E-pasta paziņojumus par atzinuma par būves ekspluatācijas pārbaudi saņemšanu, savukārt būvniecībā iesaistītās personas var saņemt brīdinājumu  par "Atzinuma par būves pārbaudi" norādījumu izpildes termiņa iztecēšanu.
Ja personai ir aktivizēta e-adrese, tad būvvalžu lēmumus persona saņems uz e-adresi.

Ja persona izmanto "BIS mobile" lietotni, tad paziņojumus saņemsiet arī savā viedtālrunī.

 

Lapa atjaunota 23.05.2023