BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Noderīgi

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir izveidota sadaļa "Noderīgi", kurā atrodama aktuālā informācija un noderīgi materiāli par par ēku siltināšanu un energoefektivitātes paaugstināšaņu, kas veidoti Ekonomikas ministrijas iniciatīvas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Tā pat ir publicēti Ekonomikas ministrijas pasūtītie tipveida projekti gan daudzdzīvokļu ēkām ar koka nesošajām konstrukcijām, gan dzelzbetona nesošajām konstrukcijām, kā arī pēc Labklājības ministrijas pieprasījuma izstrādātais tipveida projekts ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu sniegšnas vietas izveidi. Tipveida projekti ir bezmaksas un pieejami lejupielādei, autorizējoties BIS.

Sadaļā par daudzdzīvokļu ēku izpēti ir apkopoti veiktie pētījumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sēriju mehāniskās stiprību un stabilitāti. 

Lapa atjaunota 01.06.2023