BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Siltumapgādes sistēma

Daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas patēriņa mērījumi un maksas aprēķini
Pēteris Ūsiņš, LATEA, SIA „Mesa Latvija"
Prezentācija: http://www.slideshare.net/siltinam/7-mesa
2014.gada 11.februāris
Renovētas ēkas apkures sistēmas lietošana un apkalpošana
Renāte Lakse, Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, SIA „Danfoss Latvija"
Prezentācija: http://www.slideshare.net/siltinam/6-2014-02-renovetas-ekas-apkures-sistemarldanfoss
2014.gada 11.februāris
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā - Renāte Lakse (Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, SIA „Danfoss Latvija")

2013.gada pavasarī Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizēja seminārus par kvalitatīvu mājokļu renovāciju.
Par siltumapgādes sistēmas renovāciju/rekonstrukciju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā stāsta Renāte Lakse (Latvijas siltumuzņēmumu asociācija, SIA „Danfoss Latvija"). Prezentācija
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā - P.Ūsiņš (LATEA, SIA „Mesa Latvija")
 
2011.gada 24.februāra semināra "Daudzdzīvokļu mājas renovācija kā komplekss pasākums" ietvaros P.Ūsiņš (LATEA, SIA „Mesa Latvija") stāstīja par siltumapgādes sistēmas renovāciju/rekonstrukciju daudzdzīvokļu mājā. Prezentācija
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājās - Renāte Lakse (LATEA, SIA „Danfos")

2012. gada 21. novembrī Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros organizēja semināru „Rekuperācija daudzdzīvokļu mājā. Siltumapgādes sistēmas renovācija".
Ar prezentāciju „Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājās. Biežāk pieļautās kļūdas" seminārā piedalījās Renāte Lakse (LATEA, SIA „Danfos").
Apkures sistēma un siltuma izmaksu sadalījums renovētā namā - P.Ūsiņs (LATEA, Mesa Latvija)

2012.gada 19.septembrī notika seminārs "Daudzdzīvokļu māja pēc renovācijas". Tā laikā P.Ūsiņs (LATEA, Mesa Latvija) informēja par apkures sistēmu un siltuma izmaksu sadalījumu renovētā namā. Viņš arī sniedza atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par siltumagādes sistēmu, piemēram, kāpēc sildķermenim augša ir karsta, bet apakša auksta? Kāpēc radioators ir auksts, ja regulators ir uz 4? utt. Prezentācija
Ventilācijas un apkures sistēmu renovācijas risinājumi - dip.-ing. Aleksandrs Šellhardts, mbH „BBP Bauconsulting"(Vācija)

2011.gada 20.oktobrī Rīgā notika starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi". Pasākumā piedalījās lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Semināra mērķis bija paaugstināt daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā iesaistīto speciālistu profesionālo kompetenci, informējot par aktualitātēm siltumapgādes un ventilācijas sistēmu renovācijā, kā arī par biežāk konstatētajām kļūdām fasāžu siltināšanā.
Par ventilācijas un apkures sistēmu renovācijas risinājumiem stāsta dip.-ing. Aleksandrs Šellhardts, mbH „BBP Bauconsulting"(Vācija). Prezentācija
Lapa atjaunota 23.05.2023