BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Ventilācija

Ventilācija dzīvojamās telpās

Ilze Dimdiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, LTRK, SIA „Indutek LV"
Prezentācija: http://www.slideshare.net/siltinam/5ventilacia-idimdina
2014.gada 11.februāris
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās - lze Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, LTRK, SIA „Indutek LV")

2013.gada pavasarī Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizēja seminārus par kvalitatīvu mājokļu renovāciju.
Par ventilācijas risinājumiem daudzdzīvokļu mājās stāsta Ilze Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, LTRK, SIA „Indutek LV"). Prezentācija
Praktiskā pieredze 464.sērijas ēkas ventilācijas uzlabošanā - Benita Frēliha (Rīgas Tehniskā universitāte)
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās (Vācija) - dip.-ing. Michael Merscher, LUNOS mbH (Vācija)

2011.gada 20.oktobrī Rīgā notika starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi". Pasākumā piedalījās lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Semināra mērķis bija paaugstināt daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā iesaistīto speciālistu profesionālo kompetenci, informējot par aktualitātēm siltumapgādes un ventilācijas sistēmu renovācijā, kā arī par biežāk konstatētajām kļūdām fasāžu siltināšanā.
Ventilācija daudzdzīvokļu mājās pēc renovācijas- dr. sc. ing., prof. Arturs Lešinskis, mg. sc. ing. Ilze Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte)
Lēzenu jumtu risinājumi ziemeļvalstu klimatos un ventilāciju lēzenajos jumtos - m.cs. Jyri Nieminen (VTT Somijas Zinātniski pētnieciskais centrs (Somija))
2011. gada 20.oktobrī Rīgā notika starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi". Pasākumā piedalījās lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Semināra mērķis bija paaugstināt daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā iesaistīto speciālistu profesionālo kompetenci, informējot par aktualitātēm siltumapgādes un ventilācijas sistēmu renovācijā, kā arī par biežāk konstatētajām kļūdām fasāžu siltināšanā.
Par lēzenu jumtu risnājumiem ziemeļļvalstīs un ventilāciju lēzenajos jumtos stāstīja m.cs. Jyri Nieminen (VTT Somijas Zinātniski pētnieciskais centrs (Somija))
Ventilācija daudzdzīvokļu mājā - G.Pļavenieks (Latvijas būvmateriālu tirgotāju asociācija, SIA "Systemair")

2011.gada 24.februāra semināra "Daudzdzīvokļu mājas renovācija kā komplekss pasākums" laikā G.Pļavenieks (Latvijas būvmateriālu tirgotāju asociācija, SIA "Systemair") stāstīja par ventilācijas nozīmi daudzdzīvokļu mājā. Prezentācija
Ventilācijas sistēmu optimizācijas iespējas daudzdzīvokļu ēkās - g.sc.ing. I.Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija))

2011. gada 20.oktobrī Rīgā notika starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi". Pasākumā piedalījās lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Semināra mērķis bija paaugstināt daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā iesaistīto speciālistu profesionālo kompetenci, informējot par aktualitātēm siltumapgādes un ventilācijas sistēmu renovācijā, kā arī par biežāk konstatētajām kļūdām fasāžu siltināšanā.
Par ventilācijas sistēmu optimizācijas iespējām daudzdzīvokļu ēkās stāsta mg.sc.ing. I.Dimdiņa (Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)). Prezentācija
Siltuma atguves iespējas daudzdzīvokļu māju ventilācijas sistēmās - Raimonds Belickis, Gatis Pļavenieks (Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija, SIA "Systemair")
Lapa atjaunota 23.05.2023