BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Daudzdzīvokļu ēka ar dzelzsbetona nesošajām konstrukcijām

Tipveida projekts

Lai veicinātu jaunu un mūsdienu prasībām atbilstošu mājokļu pieejamību, šobrīd ir pieejams jau izstrādāts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts. Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekta izstrādei nepieciešamais finansējums veido 8% no kopējām vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības izmaksām. Ar šo jau izstrādāto ēkas projektu tiek piedāvāts ekonomiski pamatots, videi draudzīgs un visām sabiedrības grupām pieejams mājoklis.

Izstrādātā ēkas projekta mājokli raksturo:
• kvalitāte – izmantoti ilgmūžīgi un izturīgi materiāli no vietējiem ražotājiem un izstrādāts interjera dizaina projekts;
• ergonomika – ērts un funkcionāls plānojums;
• energoefektivitāte – ēkas projekts atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Augstas efektivitātes sistēmas (mehāniskā ventilācija ar rekuperāciju, nodrošinot arī gaisa dzesēšanu);
• pieejamība – zemas ekspluatācijas izmaksas apvienojumā ar adekvātu īres maksu.

Uzzināt vairāk: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (prezentācija)

Tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumi.

Energoefektivitāte:
- atbilstoši projektam, nevar noteikt mazāk efektīvus energoefektivitātes pasākumus un risinājumus;
- nevar atteikties no ventilācijas, neskatoties uz to, ka tiek sasniegti atbilstoši energoefektivitātes rādītāji;
- nevar samazināt energoefektivitātes prasības attiecībā uz logiem.

Vides pieejamības prasības:
- nodrošināt pēc iespējas plašāku vides pieejamību, nesašaurinot projektā noteikto apjomu;
- lifti.

Akustikas rādītāju prasības:
- nevar tikt pasliktināti atbilstoši projektā noteiktajam.

Vietējo materiālu izmantošana:
- izvērtēt iespējas, pēc iespējas dodot priekšroku Latvijā ražotiem materiāliem un būvizstrādājumiem projekta realizēšanai.

Informācija par to, ka māja ir projektēta ar Ekonomikas ministrijas atbalstu:
- informācija redzamā vietā būvdarbu laikā līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī informatīva norāde pie ēkas tās ekspluatācijas laikā;
- pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, informēt Ekonomikas ministriju par to, kur attiecīgais projekts Latvijā ir ticis realizēts.

Nepieciešamo datu ievākšana par būvprojekta izmantošanu:

- 1x pusgadā pieejama informācija par to, cik projekta īstenotāji ir apstiprinājuši, ka piekrīt nosacījumiem saistībā ar tipveida būvprojekta izmantošanu;
- 1x pusgadā pieejama informācija par skaitu, cik ir skatījumu publiskotajam izstrādātajam projektam.

Lai veiktu tipveida projekta lejupielādi, nepieciešams autorizēties BIS un apstiprināt Tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumus.

Lejupielādēt šeit: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (BIM)

Lejupielādēt šeit: Pilns tipveida dzīvojamās ēkas projekts (dokumentācija)

Lapa atjaunota 31.05.2023