Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojuma sniegšanas vieta

Divu dzīvokļu vienstāvu dzīvojamā koka paneļu ēka ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanai pensijas vecuma personām

Saite uz informāciju par tipveida projektiem

Sabiedrības novecošanās un pieaugošais pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem nosaka vajadzību uzlabot aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, sekmējot pāreju no institucionālās uz sabiedrībā balstītu, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi pensijas vecuma personām, tostarp personām ar demenci. Minētā īstenošanai pašvaldībām būs pieejams Atveseļošanas un noturības mehānisma 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” (ANM 3.1.2.3.i. investīcija) finansējums.

Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku, jaunu, videi draudzīgu, vides piekļūstamības standartiem pilnībā atbilstošu un ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi pensijas vecuma personām, Labklājības ministrijas uzdevumā VSIA “Šampētera nams” ir izstrādājis tipveida projektu.

Izstrādātā tipveida projekta izmantošana ir priekšnoteikums, lai pašvaldība varētu pretendēt uz ANM 3.1.2.3.i. investīcijas finansējumu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu izveidei pensijas vecuma personām. Vienlaikus aicinām tipveida projektu izmantot ikvienu, kurš vēlas attīstīt kvalitatīvus sabiedrībā balstītus un ģimeniskai videi pietuvinātus aprūpes pakalpojumus.

Uzzināt vairāk: Tipveida ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas projekts (prezentācija)

Tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumi.

Energoefektivitāte:
- atbilstoši projektam, nevar noteikt mazāk efektīvus energoefektivitātes pasākumus un risinājumus;
- nevar atteikties no ventilācijas, neskatoties uz to, ka tiek sasniegti atbilstoši energoefektivitātes rādītāji;
- nevar samazināt energoefektivitātes prasības attiecībā uz logiem.

Vides pieejamības prasības:
- nodrošināt pēc iespējas plašāku vides pieejamību, nesašaurinot projektā noteikto apjomu;

Akustikas rādītāju prasības:
- nevar tikt pasliktināti atbilstoši projektā noteiktajam.

Vietējo materiālu izmantošana:
- izvērtēt iespējas, pēc iespējas dodot priekšroku Latvijā ražotiem materiāliem un būvizstrādājumiem projekta realizēšanai.

Tipveida projekts ir finansēts no Eiropas Atveseļošanas fonda finansējuma un tā izmantošanā nav pieļaujami krāpšanas un dubultā finansējuma pārkāpumu gadījumi.

Informācija par to, ka ēka ir projektēta ar Labklājības ministrijas un Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu:
- informācija redzamā vietā būvdarbu laikā līdz nodošanai ekspluatācijā, kā arī informatīva norāde pie ēkas tās ekspluatācijas laikā;
- pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, informēt Labklājības ministriju par to, kur attiecīgais projekts Latvijā ir ticis realizēts.

Ja būvniecībai plānots izmantot ANM 3.1.2.3.i. investīcijas finansējumu, aicinām iepazīties ar vadlīnijām, kuras pieejamas https://www.lm.gov.lv/lv/gimeniskai-videi-pietuvinati-aprupes-pakalpojumi-pensijas-vecuma-personam

Nepieciešamo datu ievākšana par būvprojekta izmantošanu:
- 1x pusgadā pieejama informācija par to, cik projekta īstenotāji ir apstiprinājuši, ka piekrīt nosacījumiem saistībā ar tipveida būvprojekta izmantošanu;
- 1x pusgadā pieejama informācija par skaitu, cik ir skatījumu publiskotajam izstrādātajam projektam.

Lai veiktu tipveida projekta lejupielādi, nepieciešams autorizēties BIS un apstiprināt tipveida projekta lejupielādes izmantošanas noteikumus.

Lejupielādēt šeit: Pilns tipveida ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas projekts (BIM)

Tipveida ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas projekts izstrādāts Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" ietvaros.

ANM logo

Lapa atjaunota 22.03.2023.