BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Kā saņemt palīdzību?

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju ērtībām ir pieejami vairāki atbalsta un palīdzības saņemšanas veidi.

 

BIS atbalsta dienests

BIS atbalsta dienesta tālrunis ir +371 62004010. Vairāk informācijas pieejama kontaktu sadaļā.

Problēmas pieteikums

BIS lietotājiem pēc autorizācijas ir iespējams pieteikt problēmu vai uzdot jautājumu, izmantojot elektronisko pieteikuma formu, kurā ir iespējams arī pievienot ekrānuzņēmumu (screenshot), lai BIS atbalsta dienesta darbiniekiem rodas labāks priekšstats par problēmas būtību. Iesakām izvēlēties šo saziņas kanālu, jo pieteikumiem, kuriem nepieciešams ilgāks izskatīšanas laiks, tas nodrošina atgriezenisko saiti un iespēju uzdot papildus jautājumus.

 

BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana

Lietotājs savā profilā var izmantot iespēju “BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana”, kas atver piekļuvi BIS atbalsta dienestam skatīšanās režīmā uz 72h. BIS atbalsta dienesta darbinieki, lai labāk izprastu problēmas būtību var apskatīt lietotāja profilu, bet nevar veikt nekādas darbības lietotāja vārdā.

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Lietotāju ērtībām regulāri BIS atbalsta dienesta darbinieki apkopo biežāk uzdotos jautājumus un sniedz atbildes uz tiem. Biežāk uzdotie jautājumi ir sagrupēti pa kategorijām – BIS publiskā portāla, BIS1 un BIS2 lietotājiem, kā arī atsevišķi par BIS mobile lietošanu.

 

BIS rokasgrāmata un lietošanas instrukcijas

BIS lietotājiem ir pieejami vairāki materiāli, kuros ir pieejama detalizēta informācija par BIS funkcionalitātes izmantošanu soli pa solim. BIS rokasgrāmata ir BIS tīmekļvietnē integrēts palīdzības materiāls, kas sniedz informāciju par visu funkcionalitāti, kas pieejama publiskā portāla lietotājiem.

BIS lietošanas pamācības ir PDF datnes, kuras ir sadalītas pa BIS lietotāju mērķauditorijām – publiskā portāla lietotājiem, BIS2 un BIS1 lietotājiem, kā arī tehnisko noteikumu izdevējiem. Datnes ir pieejamas lejupielādei un lietošanai uz sava datora.

 

Apmācību video ieraksti un prezentācijas

Būvniecības valsts kontroles birojs regulāri organizē informatīvos vebinārus – apmācības, kurās lietotāji tiek iepazīstināti ar jaunumiem – izstrādāto funkcionalitāti, korekcijām, kas sistēmā ieviestas pēc normatīvo aktu izmaiņām, kā arī sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un skaidrotas biežāk pieļautās kļūdas. Visiem vebināriem tiek nodrošināts video ieraksts un pievienota prezentācija, kā arī no 2022.gada video ierakstiem tiek pievienoti laika zīmogi, lai varētu ātrāk un ērtāk atrast vajadzīgo.

Visi video materiāli par BIS lietošanu tiek publicēti Būvniecības valsts kontroles biroja YouTube kontā.

Lapa atjaunota 01.06.2023