Būvniecības informācijas sistēma

Biežāk uzdotie jautājumi

Par jauno funkcionalitāti

Jaunumi BISP portāla lietotājiem

Jaunumi BIS2 būvvaldēm

Jaunumi BIS2 tehnisko noteikumu izdevējiem

Lietotāju diskusiju tēmas

• Ieceres ierosinātāja maiņa ▷ /ar piekļuvi lietai/ ▷ /bez piekļuves lietai (vebināra video)/

Būvniecības process stadijai 'pieņemšana ekspluatācijā' (vebināra video)

Būtiskākās atšķirības starp pilnvarojumu un deleģējumu

Ēku / telpu grupu apvienošana vai sadalīšana BISP

BIS definīcijas: saskaņot / akceptēt / apstiprināt

Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi Svarīgi! Iesniegumu saskaņojuma pieprasījumi pieejami sadaļas 'Paziņojumi' šķirklī 'Saskaņojumi'.

Dokumentu statusu skaidrojumi

Būves nojaukšana (bez kadastra apzīmējuma)

Būvniecības ieceres dokumentācija lineāriem objektiem

Būvdarbu žurnāla filtru iestatīšana/atiestatīšana

Būvprojekta saskaņošanas iesnieguma atsaukšana ▷ /vebināra video/

Pieņemšanas ekspluatācijā akta lejuplāde

Iesniegums izmaiņām būvatļaujā

Būvdarbu žurnāla tāmes CSV datnes izveide/pievienošana (vebināra video)

Pilnvarošana - pilnvaras, pārpilnvarojumi, deleģējumi ▷ /vebināra video/

Būvdarbu gaita - konfigurācija, līgumi, žurnāls ▷ /vebināra video/ Svarīgi! Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnē (atvaļinājumā, darbnespēja), lai pildītu būvdarbu žurnālu, t.sk. apstiprinātu ierakstus, ierosinātājam (pilnvarotajai personai) ir jāizveido iesniegums par izmaiņām būvatļaujā vai vienkāršotā iecerē, kurā norāda jaunu atbildīgo būvdarbu vadītāju (aizvietotāju), un jāiesniedz būvvaldei. Pēc būvvaldes apstiprinājuma jaunajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam būs iespēja turpināt saskaņot būvdarbu žurnāla ierakstus.

Ārvalstnieku reģistrēšana

Vēsturiskā būvniecība ▷ /vebināra video 1/ ▷ /vebināra video 2/

Projekta saskaņojumu pārskats, komentāri ▷ /vebināra video/

Vebināru ieraksti

1. Iepazīšanās ar BIS. Profils. Pilnvaras. Deleģējumi. Vednis

2. Vienkāršotā iecere. Būvprojekts minimālā sastāvā

3. Būvprojekts pilnā sastāvā

4. Projektēšanas nosacījumu (PN) izpildes iesniegums. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (BUN) iesniegums

5. Tehnisko noteikumu izsniegšana. Projekta saskaņošana. Atzinuma izsniegšana

6. Būvdarbu gaita

7. Līguma noslēgšana. Administratora norādīšana. Organizācijas uzstādījumi

8. Vēsturiskas būvniecības reģistrēšana

9. Atzinumu pieprasījumi. Energosertifikāti. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

10. Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā

Atbildes uz vebināru jautājumiem 

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju biežāk uzdoto jautājumu apkopojums informatīvajos semināros un vebināros un Būvniecības valsts kontroles biroja (Birojs) sagatavotās atbildes (līdz 13.12.2109.)

Jautājumi un Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtās atbildes par saņemtajiem Būvniecības informācijas lietotāju jautājumiem informatīvajos semināros un vebināros

Būvvaldes

BIS2 lietotāju lomu tiesības (administrēšana)

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanāksmi [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Paneļu lietotāja video pamācības (eazyBI)

Rokasgrāmata paneļu lietotājiem (eazyBI)

Administratora video pamācības (eazyBI)

"eazyBI" - interaktīvs, lietotājiem ērts un ātrs BIS datu analīzes rīks

Ieteikums būvvaldēm: pārbaudīt aktuālos Valsts zemes dienesta (VZD) datus “Zemesgrāmatā”, pievienojot jaunus dokumentus BIS-2 būvniecības lietās

Kādus pakalpojumus sniedz BVKB, pildot būvvaldes funkcijas?

Vai novadu pašvaldību pagastu pārvaldēm ir jāslēdz sadarbības līgums ar Būvniecības valsts kontroles biroju (Birojs) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu?

Deleģējumu reģistrēšana

Ārvalstnieku autentifikācija

Ierobežotas pieejamības informācijas piekļuves tiesība

Kadastrālā uzmērīšana BIS2

Izziņa par būves neesību BIS2

Tehnisko noteikumu izdevēji (TNI)

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" 

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu elektroniski BIS, izmantojot e-parakstu? Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

Reģistri

Kādas būvkomersantiem ir iespējas saņemt pārmaksāto valsts nodevu pēc 31.05.2019 saistībā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.116?

Būvspeciālista maksātāja rekvizītu nomaiņa

Būvspeciālistu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB)

Būvkomersantu klasifikācija

Neatkarīgu ekspertu un ēku energosertifikātu reģistrs

BIS funkcionalitātes jautājumi

NKMP (Mantojums) atļaujas saņemšana

Būvprojekta daļu atbilstība būvspeciālistu sertifikācijai ▷ /sertifikāti būvprojektā/ ▷ /sfēra un marka/

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu un dokumentācijas statusu ‘Trūkst informācijas' Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Uzmanību publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP) lietotājiem!
Gadījumā, ja Jūs secināt, ka esat kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina lietotāju sazināties ar attiecīgo būvvaldi vai tehnisko noteikumu izdevējiestādi (TNI), lai lūgtu tās darbiniekiem BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē vai tehnisko noteikumu izdevējiestādē (TNI).

Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2)

Sistēmas paraksta izmantošana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

Pilnvaras reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Vai nepieciešams Būvniecības dokumentāciju parakstīt ar eParakstu?

Būvniecība - būvju pirmsreģistrācija

Kad būvniecības ieceres dokumentācijas virzības process būs pilnībā jāuzsāk elektroniski BIS?

Būvju klasifikācijas noteikumi

Komentāri/Saskaņojumi/Gaidīt uz klientu informācijas atspoguļošana

Par būvniecības ieceru iesniegšanu

Kadastrālā uzmērīšana BISP

Izziņa par būves neesību BISP

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai

Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli ▷ /interaktīvā karte/

Citi tehniskie jautājumi

Kā savā datorā izveidot ekrānšāviņu (ekrānuzņēmumu)?

Rekomendējamās prasības datortehnikai darbam BIS

Kā savā datorā instalēt eParaksts funkcionalitāti?

Par sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē bis.gov.lv

BIS izmantoto apzīmējumu un terminu skaidrojums

Informācija un iepirkumi saistībā ar BIS  

Lapa atjaunota 19.01.2021.