BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot projekta daļas saturu, nospiežot pogu <Augšupielādēt projekta datnes>

Lapas saturu var pievienot arī izmantojot pogu < Augšupielādēt projekta datnes>. Lai to izdarītu:

 1. Projektā jābūt izveidotai vismaz vienai daļai;

Attēls. Lapas pievienošana projekta daļai augšupielādējot projekta datnes

 1. Lai uzsāktu importēšanu, jānospiež poga <Augšupielādēt projekta datnes>. Ja vismaz viena daļa ir izveidota, bet poga nav redzama – jāatjauno lapu;
 2. Augšupielādes logā var veikt šādas darbības:
  1. norādīt projekta daļu no saraksta, kurai tiks pievienotas datnes. Sarakstā atrāda projektā izveidotās daļas;
  2. izvēlēties darbību, kāda tiks veikta:
   1. Pievienot daļai;
   2. Pārrakstīt esošas lapas.
  3. izvēlēties formātu, kādā izveidotas datnes:
   1. NUMURS_MARKA_REVĪZIJA_LAPAS NOSAUKUMS(_ORIĢINĀLNUMURS);
   2. NUMURS-MARKA-REVĪZIJA-LAPAS NOSAUKUMS(-ORIĢINĀLNUMURS).

Ja lapas nosaukums sastāv no vairāk kā viena vārda, tad starp lapas nosaukuma vārdiem atstāj tukšumzīmes, piemēram:

001_BK_0_Fasādes konstrukcijas mezgli_ABC123;

Iekavās esošo oriģinālnumura daļu nav nepieciešams norādīt, ja tādas nav.

  1. datnes ir jāsaarhivē Zip formāta failā;

  1. pievienot ZIP formāta dokumentu, kurā ir ievietotas sagatavotās datnes;

Attēls. “Augšupielādēt projekta datnes” logs

 1. sistēma importēs faila saturu un aizpildīs laukus ar informāciju, kāda tika norādīta katrā no datnēm;
 2. ja kāds no laukiem netika aizpildīts, pārbauda, vai, veidojot datni, kāda tika norādīta katrā no datnēm;
 3. ja kāds no laukiem netika aizpildīts, pārbauda, vai, veidojot datni, tikai ievērots norādītais formāts, vai aizpilda lauku manuāli;

Attēls. Augšupielādēto projekta datņu lauku pārbaude

 1. Nospiest pogu <Saglabāt>, lai pievienotu saturu projekta daļai;
 2. Izveidoto daļu var apstiprināt. Ja daļas saturs nav redzams – atjaunināt lapu;

Attēls. Augšupielādētās projekta datnes sagatavotas Apstiprināšanai

 1. Atkārtojiet darbību, lai augšupielādētu saturu citai projekta daļai.