BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvkomersanta reģistra dati

Lietotājs publiskajā portālā var apskatīties Būvkomersantu reģistra datus, lai iepazītos ar sev interesējošo informāciju par būvkomersantu.

Autorizētam vai neautorizētam lietotājam jāatver BISP un Reģistru sadaļā jāizvēlas ‘Būvkomersantu reģistrs’.

Attēls. Būvkomersantu reģistra izvēlne.

Publiskā portāla lietotājs atver būvkomersantu sarakstu un redz tā datus.

Pēc noklusēšanas saraksta dati nav atlasīti un ir redzama vispārīgā informācija par reģistra datiem.

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus no ātrās meklēšanas sadaļas vai no izvērstās meklēšanas un atlasīt datus.

Ātrā meklēšana piedāvā šādus atlases kritērijus:

 • Nosaukums;
 • Būvkomersanta reģistrācijas numurs;
 • UR vai mītnes valsts reģistrācijas numurs;
 • Statuss;
 • Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību;
 • Darbības jomas, kurās būvkomersants veic komercdarbību.

Attēls. Būvkomersantu reģistra saraksts.

Pēc atlases kritēriju norādīšanas, jānospiež poga <Meklēt>.

Sarakstā tiek iekrāsoti virsraksti kolonnām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus.

Vizuāli tiek izcelti atšķirīgie būvkomersantu statusi un PVN maksātāja pazīme.

Būvkomersanta nosaukumus tiek iekrāsots, kas darbojas kā saite būvkomersanta detalizēto datu atvēršanai. Skatīt tālāk aprakstu Būvkomersantu detalizēto datu atrādīšana.

Saraksts tiek sadalīts lapās. Vienā lapā tiek atspoguļoti 20 ieraksti.

Papildus kritērijus var norādīt, izvēloties izvērstās meklēšanas sadaļu.

Attēls. Izvērstās meklēšanas sadaļas izvēlne.

Izvērstā meklēšanā iespējams papildus norādīt šādus atlases kritērijus:

 • Kvalifikācijas klase;
 • Komersanta veids;
 • Speciālista vārds;
 • Speciālista uzvārds;
 • Speciālista sertifikāta numurs;
 • Meklēt būvspeciālista darbības sfēru/jomu konkrētajā datumā.