DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas dokumentu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā izvēlas sadaļu ‘Dokumenti’, kur atrāda datus par ekspluatācijas lietā esošiem dokumentiem, t.sk. par dokumentiem, kuri tika pievienoti Māju lietas dokumentu sarakstā pie ekspluatācijas lietas būves:

 • Apstiprināti būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumenti, kuri izveidoti ekspluatācijas lietā:
  • Būves pārbaudes atzinumi;
  • Lēmumi;
  • Vēsturiskie tehniskās apsekošanas atzinumi;
  • Izziņa par būves neesību.
 • Būvspeciālistu sagatavoti un apstiprināti tehniskās apsekošanas atzinumi par ekspluatācijas lietas būvi;
 • Apstiprināti energosertifikāti:
  • Kuros ir norādīts būves kadastra apzīmējums;
  • Kuri ir piesaistīti ekspluatācijas lietai.
 • Īpašnieku vai pārvaldnieka pievienotie dokumenti.

Par katru dokumentu sarakstā atrāda:

 • Dokumenta veids;
 • Dokumenta nosaukums, ja ir norādīts;
 • Dokumenta numurs, ja ir norādīts;
 • Dokumenta datums;
 • Izdevējs, ja ir norādīts;
 • Piezīmes – atkarībā no dokumenta veida:
  • Būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumenti – ja dokumentā ir atzīme par patvaļīgu būvniecību, atrāda tekstu ‘Ir konstatēta patvaļīga būvniecība’;
  • Tehniskās apsekošanas atzinums – ‘Ir periodiskais’, ja atzinums ir periodiskais, atzinuma kopvērtējums par atbilstību būtiskām prasībām;
  • Energosertifikāts – energosertifikāta derīguma termiņš.
 • Datņu saraksts – atkarībā no dokumentu veida:
  • Būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumentu izdruku pdf datnes un tās lejupielādēt;
  • Energosertifikāta publiski pieejamo pdf datni;
  • Tehniskās apsekošanas atzinuma izdruku ar vai bez e-zīmoga;
  • Manuāli pievienoto dokumentu datnes, ja tādas tika pievienotas.
 • Lietotājs var atvērt detalizēto skaitīšanās formu šādiem dokumentiem:
  • Tehniskās apsekošanas atzinums;
  • Energosertifikāts.
 • Dokumentus ir iespējams kārtot pēc visiem saraksta laukiem, izņemot datņu lauku. Pēc noklusēšanas dokumenti tiek kārtoti pēc datuma dilstoši.

Dokumentus var atlasīt pēc:

 • Dokuments datuma intervāls;
 • Dokumenta numurs – meklēšana pēc simboli virknes;
 • Dokumenta nosaukums – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Izdevējs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Dokumenta veids – iespējamās izvēlēs vērtības visu lietā esošo dokumentu veidi.

Ekspluatācijas lietas. Sadaļa “Dokumenti”

Skatīt arī sadaļu 'Kā pievienot jaunu dokumentu un energosertifikātu?'.