Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Apdrošināšana" sadaļu?

Ja ievades solī 'Atbildīgā iestāde' tika atzīmēts “Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”, tiek attēlota sadaļa 'APDROŠINĀŠANA'. 

Sadaļā ‘APDROŠINĀŠANA norāda iesaistīto dalībnieku apdrošināšanas informāciju. Apdrošināšanas informāciju norāda tiem dalībniekiem, kuri sadaļā ‘IESAISTĪTIE DALĪBNIEKI  ir norādīti kā Atbildīgais būvspeciālists vai Būvdarbu veicējs:

 • Polises ņēmējs – obligāti aizpildāms lauks;
 • Polises numurs – nav obligāti aizpildāms lauks;
 • Polises termiņa sākuma datums – obligāti aizpildāms lauks;
 • Polises termiņa beigu datums – obligāti aizpildāms lauks;
 • Kārtas numurs – nav obligāti aizpildāms, bet no saraksta var izvēlēties jau uzsāktu būvniecības kārtu, uz kuru attiecināma apdrošināšanas polise. Ir iespējams norādīt vairākas kārtas, ja viena apdrošināšanas polise nosedz vairākas kārtas;
 • Apdrošināšanas polises datne – nav obligāti pievienojama;
 • Polises izsniedzējs – norāda datus par polises izsniedzēju:
  1. Ja pazīme “Ārvalstnieks” nav atzīmēta, tad obligāti norāda ‘Uzņēmuma reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs’ un ‘Nosaukums (firmai)’;
  2. Ja pazīme “Ārvalstnieks” ir atzīmēta, tad obligāti norāda ‘Reģistrācijas numurs mītnes valstī’ un ‘Nosaukums (firma)’.

Attēls. Apdrošināšanas polises datu ievades sadaļa iecerē

Vai būvējot paša spēkiem (savām vajadzībām) ir nepieciešama apdrošināšana?

Ja normatīvie akti paredz, ka būvdarbus var veikt pašu spēkiem (savām vajadzībām), būvdarbu veicējam (fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks) var būt nepieciešams iegādāties civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība un minimālais atbildības limits noteikts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Detalizētāka informācija pieejama: https://likumi.lv/ta/id/268552

 

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Iesnieguma apskats'.