BIS vebinārs (jautājumi & atbildes par BIS funkcionalitāti)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā 'jautājumi & atbildes par BIS funkcionalitāti' 6.augustā plkst.10.00-12.00 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷iesniegt jautājumu; ▷pieslēgties; ▷apraksts

BIS darbība (sadarbības partneri)

VRAA infrastruktūras uzturēšanas darbu ietvaros 4.augustā plkst.21.00-23.45 iespējami pārtraukumi autentifikācijā ar Latvija.lv, eAdresē, eParakstītājs un citos VRAA pakalpojumos.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Apdrošināšana" sadaļu?

Ja ievades solī 'Atbildīgā iestāde' tika atzīmēts “Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”, tiek attēlota sadaļa 'APDROŠINĀŠANA'. Sadaļā ‘APDROŠINĀŠANA norāda iesaistīto dalībnieku apdrošināšanas informāciju:

 1. Polises ņēmējs – obligāti aizpildāms lauks;
 2. Polises numurs – nav obligāti aizpildāms lauks;
 3. Polises termiņa sākuma datums – obligāti aizpildāms lauks;
 4. Polises termiņa beigu datums – obligāti aizpildāms lauks;
 5. Kārtas numurs – nav obligāti aizpildāms, bet no saraksta var izvēlēties jau uzsāktu būvniecības kārtu uz kuru attiecināma apdrošināšanas polise;
 6. Apdrošināšanas polises datne – nav obligāti pievienojama;
 7. Polises izsniedzējs – norāda datus par polises izsniedzēju:
  1. Ja pazīme “Ārvalstnieks” nav atzīmēta, tad obligāti norāda ‘Uzņēmuma reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs’ un ‘Nosaukums (firmai)’;
  2. Ja pazīme “Ārvalstnieks” ir atzīmēta, tad obligāti norāda ‘Reģistrācijas numurs mītnes valstī’ un ‘Nosaukums (firma)’.

Attēls. Apdrošināšanas polises datu ievades sadaļa iecerē

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Tālāk skatīt 'Iesnieguma apskats'.

 

 

Vai būvējot paša spēkiem (savām vajadzībām) ir nepieciešama apdrošināšana?

Ja normatīvie akti paredz, ka būvdarbus var veikt pašu spēkiem (savām vajadzībām), būvdarbu veicējam (fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks) var būt nepieciešams iegādāties civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība un minimālais atbildības limits noteikts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Detalizētāka informācija pieejama: https://likumi.lv/ta/id/268552