BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Kārtas" sadaļu?

Ja ievades solī 'Atbildīgā iestāde' tika atzīmēts “Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām”, tad sadaļā ‘KĀRTAS:

Attēls. Ieceres aizpildīšana solī ‘Kārtas’.

 1. Sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS KĀRTAS’ norāda:
  1. Kārtas numurs – izkrītošais lauks, kur no saraksta jāizvēlas kārtas numuru. Obligāts lauks;
  2. Kārtas nosaukums – brīvā tekstā aizpildāms obligāts lauks
  3. Uzsākt kārtu – atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka ar šo iesniegumu tiek uzsākta izvēlētā kārtas. Izvēles rūtiņa pieejama tad, ja sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’ ir atzīmēta izvēlnes rūtiņa Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”;

  1. Ja ir atzīmēta pazīme “Uzsākt kārtu” un sadaļā ‘ATBILDĪGĀ IESTĀDE’ ir atzīmēta izvēlnes rūtiņa Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”, tiek attēlots izkrītošais saraksta lauks “Kārtas žurnāls”, kur obligāti jāveic izvēle starp vērtībām:
   1. Veidot jaunu žurnālu;
   2. Apvienot ar x. kārtas žurnālu – kur “x” vietā ir tās kārtas numurs, kuras būvniecības process vēl nav pabeigts, tāpēc būvniecības žurnālus var apvienot.
 1. Sadaļā “Kārtas objekti” obligāti norāda objektu vai objektus, kurus iekļaut kārtā, iezīmējot izvēles rūtiņu kolonnā “Iekļaut kārtā”.

Ir jānorāda vismaz divas kārtas, lai varētu definēt, ka būvniecība norisināsies kārtās.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.