DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā anulēt pārvaldnieka pieejas tiesības māju lietai?

Ja BIS Dzīvojamo māju Pārvaldnieku reģistrā mājai aktuālais pārvaldnieks (turpmāk vecais pārvaldnieks) tiek mainīts uz citu pārvaldnieku, tad BISP vecais pārvaldnieks un tā deleģētās vai pilnvarotās personas zaudē piekļuvi dzīvojamās  mājas Ekspluatācijas un Māju lietai:

  • Pārvaldnieks Fiziska persona vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā BISP;
  • Pārvaldnieka Juridiska personas paraksttiesīgās personas vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā BISP;
  • Pārvaldnieka izsniegtās pārvaldīšanas PILNVARAS par konkrēto dzīvojamo māju (pilnvaru objektu) tiek anulētas, pamatojumā norādot "Pārvaldnieka tiesību zaudēšana objektā";
  • Juridiskās personas deleģētās fiziskās personas vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pilnvaru lietu sarakstā BISP;
  • Vecā pārvaldnieka norādītais atbildīgais par māju (ABI) vairs neredz dzīvojamai mājai saistīto Ekspluatācijas Lietu/-as un Māju lietu Pārvaldāmo lietu sarakstā BISP.