BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt detalizēti pieejamo būvniecības lietu?

Detalizētai būvniecības lietu apskatei, nospiež uz ikonas   pie izvēlētās būvniecības lietas.

Par izvēlēto būvniecības lietu lietotājs redz:

 1. Būvniecības lietas kopsavilkumu:
  1. Būvniecības lietas nosaukums;
  2. Būvniecības lietas numurs;
  3. Atbildīgās iestādes nosaukums;
  4. Būvniecības veids;
  5. Lietas stadiju skala.
 2. Ja lietotājam pieejas tiesības uz būvniecības lietu ir piešķirtas ar pamatojumu ‘Kā trešā persona’, tad lietotājs redz:
  1. Dokumentu saraksts – atrāda tikai iesniegtos izņemot dokumenti statusā ‘Sagatave’, un saņemtos dokumentus;
  2. Tehnisko noteikumu saraksts – atrāda tikai iesniegtos, izņemot dokumenti statusā ‘Sagatave’, un saņemtos dokumentus;
  3. Projekts – dati par projekta pēdējo akceptēto versiju;
  4. Atzinumu saraksts – atrāda tikai iesniegtos izņemot dokumenti statusā ‘Sagatave’, un saņemtos dokumentus;
  5. Energosertifikātu saraksts – saskaņā ar esošu funkcionalitāti būvniecības lietām portāla pusē;
  6. Apturēšanas un pārtraukumu sadaļa – saskaņā ar esošu funkcionalitāti.
 3. Ja lietotājam pieejas tiesības uz būvniecības lietu ir piešķirtas ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums’, tad lietotājs redz:
  1. Dokumentu saraksts – tikai tos dokumentus, kuri ir atzīmēti lēmumos, uz kuru pamata lieta ir pieejama;
  2. Tehnisko noteikumu saraksts – tikai tos dokumentus, kuri ir atzīmēti lēmumos, uz kuru pamata lieta ir pieejama;
  3. Atzinumu saraksts – tikai tos dokumentus, kuri ir atzīmēti lēmumos, uz kuru pamata lieta ir pieejama.
  4. Projekts.
 4. Ja lietotājam būvniecības lieta ir pieejama uz vairāku lēmumu pamata, atrādāmo datu apjoms ir atkarīgs no tā, vai vismaz vienā ir norādīts pamatojums ‘Kā trešā persona’ – tad datus atrāda atbilstoši šim pamatojumam. Citādi datus atrāda saskaņā ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums’ un atrādāmo informāciju summē no visiem lēmumiem (piemēram, ja ir 2 lēmumi ar pamatojumu ‘Informācijas atklātības likums’ un nākotnes derīguma termiņu, bet katrā ir norādīts cits dokuments, tiks atrādīti abi dokumenti).
 5. Lietotājam nav tiesību pievienot, labot vai dzēst datus pieejamajā būvniecības lietā;
 6. Lietotājs var lejupielādēt pieejamo dokumentu un projekta lapu datnes.