DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt juridiskas personas lietotāja profilu?

Kā pārslēgties uz juridiskas personas profilu, skatīt Kā pārslēgties starp profiliem?

Atverot juridiskas personas profilu, atrāda juridiskās personas datus un kontaktinformāciju kreisajā pusē un labajā pusē atrāda pārstāvja datus.

 Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Juridiskas personas profils.

Ja juridiskās personas pārstāvim ir deleģētas tiesības ‘Tiesības labot juridiskas personas kontaktdatus’, tad, nospiežot pogu <Labot kontaktinformāciju>, var ievadīt un labot šādu informāciju:

  • Tālrunis;
  • E-pasta adrese;
  • E-adrese – iespējams izvēlēties no uzņēmuma e-adresēm, kas iesinhronizētas no e-adrešu kataloga.
  • Mājas lapa.