Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt plānoto būvdarbu sabiedrības informēšanas sarakstu?

Autorizēts vai neautorizēts BIS portāla lietotājs var atvērt valstī veicamo vai plānoto būvniecības procesu sarakstu, izvēloties galvenajā izvēlnē [E-pakalpojumi -> Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem] vai [Būvniecības lietas] -> [Tekstuālā informācija].

 

Attēls. Sabiedrības informēšanas tekstuālās informācijas izvēlne.

Atverot sabiedrības informēšanu ‘Plānotie darbi’, lietotājs kreisajā pusē var norādīt atlasīšanas kritērijus, lai atrastu sev interesējošo objektu vai būvniecības vietu. Sarakstā var atlasīt pēc šādiem kritērijiem:

  • Būvniecības kontroles institūcija;
  • Lietas numurs;
  • Būves nosaukums;
  • Adrese;
  • Būvniecības lietas stadija;
  • Būvniecības veids;
  • Kadastra apzīmējums – Meklē gan pēc zemes, būves vai telpu grupas kadastra apzīmējuma;
  • BUN atzīmes izdarīšanas datums – iespējams norādīt intervālu, kurā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Attēls. Sabiedrības informēšanas saraksts par plānotiem būvdarbiem.

Pēc atlases kritēriju norādīšanas, jānospiež poga <Meklēt>.

Sarakstā tiek iekrāsoti virsraksti kolonām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus.

Saraksts tiek sadalīts lapās, ja tiek atlasīti vairāk kā 20 ieraksti. Vienā lapā atrāda ne vairāk kā 20 ierakstus.

Sarakstā tiek attēlota būvniecības kontroles institūcija, lietas numurs, būves nosaukums, adrese, kurā notiek būvniecība, būvniecības veids un stadija. Saraksts ir par būves būvniecību. Tas nozīmē, ka par vienu būvniecības lietu var būt vairāki ieraksti, par katru būvi savs. (‘Sabiedrības informēšana’, ja būvniecības lietā ir vairākas būves, atrāda katras būves stadiju.)

Būvniecības lietas numurs tiek iekrāsots, kas darbojas kā saite būvniecības lietas detalizēto datu atvēršanai. Skatīt tālāk aprakstu Sabiedrības informēšanas būvniecības lietas detalizēts skatījums.

Informācija par objektu (būvniecības lietu) pieejama sarakstā līdz:

 • zaudē spēku pēdējais būvvaldes izdotais lēmums attiecībā uz būvniecības lietu;
 • beidzies pārsūdzēšanas termiņš pēdējam negatīvajam lēmumam, kas neļauj turpināt būvniecību (atteikums būvniecības iecerei, atteikums akceptēt projektu, atteikums izsniegt būvatļauju);
 • būve ir nodota ekspluatācijā.

Būvniecības lietas stadija tiek noteikta pēc būvniecības lietas dokumentiem un to statusiem. Būvniecības lietas stadijas aprēķināšanā netiek ņemti vērā dokumenti, kas ir statusā "Anulēts" un "Sagatavē". Tiek izdalītas 7 veida stadijas:

 1. Iecere – Būvniecības procesa posms no ieceres iesnieguma līdz būvatļaujai vai ieceres publiskai apspriešanai. Apliecinājuma kartēm un paskaidrojuma rakstiem no iesniegšanas līdz būvvaldes apstiprinājumam.
 2. Būvniecības ieceres publiskā apspriešana – Būvniecības procesa posms no lēmuma par publisko ieceres apspriešanu līdz būvatļaujas izsniegšanai.
 3. Projektēšanas nosacījumu izpilde – Būvniecības procesa posms no būvatļaujas izsniegšanas līdz projektēšanas nosacījumu izpildei.
 4. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde – Būvniecības procesa posms no projektēšanas nosacījumu izpildes līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.
 5. Būvdarbi – Būvniecības procesa posms no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes līdz apliecinājumam par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai arī aizpildītai paskaidrojuma raksta II daļai.
 6. Nodošana ekspluatācijā – Būvniecības procesa posms no apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai arī aizpildīta paskaidrojuma raksta II daļas līdz aktam par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā.
 7. Ekspluatācijā – no ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā.

 

Lietotājs var uzsākt jaunas sūdzības veidošanu bez būvniecības lietas, nospiežot pogu <Jauna sūdzība bez būvniecības lietas>, kas atrodas virs saraksta labajā pusē. Skatīt tālāk aprakstu Sūdzību iesniegšana kā anonīmam vai autorizētam lietotājam.