Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā ievadīt speciālista ziņas par izglītību manuāli?

Attēls. Izglītības ieraksta ievades forma.

Pievienojot jaunu izglītības ierakstu vai labojot esošu, jānorāda:

Diploma izdošanas datums - obligāts, nevar būt nākotnes datums. Datums tiek aizpildīts, nospiežot uz kalendāra ikonas. Pēc tam piedāvātajā kalendāra laukā sameklējam vēlamo datumu. Izvēli apstiprina, nospiežot uz izvēlētā datuma. Laukā vērtību var ievadīt arī manuāli.

Diploma numurs - obligāts, 50 simboli, brīvi ievadāms teksts.

Izglītības iestāde - obligāts, brīvi ievadāms, ar iespēju izvēlēties no sistēmā reģistrētām izglītības iestādēm.

Kvalifikācija - obligāts, brīvi ievadāms, ar iespēju izvēleties no esošām vērtībām.

Pievienotie dokumentiobligāta datne ar dokumenta kopiju. Jāpievieno atbilstošās izglītības apliecinājuma dokumenta datne, piemēram, ieskenēts diploms. Lai pievienotu dokumenta datni, jāveic datnes augšupielāde un jānospiež poga  .

AIC Izziņa (i) - pazīme 'Izglītība atzīta/pielīdzināta'. Izvēlē no vērtībām 'Izglītība atzīta', 'Izglītība pielīdzināta';

 • Lēmuma numurs - obligāts, ja ir norādīta 'Izglītība atzīta/pielīdzināta';
 • Lēmuma datums - obligāts, ja ir norādīta 'Izglītība atzīta/pielīdzināta', nevar būt nākotnes;
 • Lēmuma datne - obligāts, ja ir norādīta 'Izglītība atzīta/pielīdzināta'.
 • Pie lauka ‘AIC izziņa’ zem ikonas (i) tiek atrādīts informatīvs skaidrojums: “Ja izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs, jāpievieno AIC izziņa par izglītības atzīšanu. Ja izglītība iegūta Latvijas Republikā līdz 2000.gada 26.decembrim, jāpievieno AIC (Akadēmiskās informācijas centrs) izziņa par izglītības pielīdzināšanu.”

Izglītības līmenis - obligāts, iespējamās vērtības:

  •  ja diploma izdošanas datums ir līdz 2001.gada 31.decembrim (ieskaitot) un nav pazīmes vērtība 'Izglītība pielīdzināta', tad:
     • Akadēmiskā augstākā izglītība’;
     • ‘Profesionālā vidējā izglītība’;
     • Profesionālā augst ākā izglītība, kas iegūta līdz 2001.gadam’ - vērtībai atrāda papildus informatīvu paziņojumu:

 pēc 

  • ja diploma izdošanas datums ir līdz 2001.gada 31.decembrim (ieskaitot) un ir uzstādīta pazīmes vērtība 'Izglītība pielīdzināta', tad:
     • ‘Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība’;
     • ‘Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība’;
     • ‘Akadēmiskā augstākā izglītība’;
     • ‘Profesionālā vidējā izglītība’.
  • ja diploma izdošanas datums ir pēc 2002.gad 1.janvāra, tad:
     • ‘Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība’;
     • ‘Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība’;
     • ‘Akadēmiskā augstākā izglītība’;
     • ‘Profesionālā vidējā izglītība’.

Grāds - ievadlaukā aizpildāma informācija par izglītības grādu, izvēloties vienu no piedāvātajām iespējām.

 • iespējamās vērtības (nav obligāts):

 

 • ja diploma izdošanas datums ir līdz 2001.gada 31.decembrim (ieskaitot) un nav pazīmes vērtība 'Izglītība pielīdzināta', tad:
  • Bakalaura grāds;
  • Doktora grāds;
 • ja diploma izdošanas datums ir līdz 2001.gada 31.decembrim (ieskaitot) un ir uzstādīta pazīmes vērtība 'Izglītība pielīdzināta', tad:
  • Maģistra grāds;
  • Bakalaura grāds;
  • Doktora grāds;
 • ja diploma izdošanas datums ir pēc 2002.gada 1.janvāra, tad:
  • Maģistra grāds;
  • Bakalaura grāds;
  • Doktora grāds.

Pamatojums - lai veiktu darbības ar izglītības datu ierakstiem, obligāti jābūt norādītam izmaiņu pamatojumam. (Izglītības ieraksta "Pamatojums" ir obligāts tikai tajos gadījumos, ja tiek laboti vai dzēsti ievadītie izglītības dati).

Lai saglabātu ievadītos datus par izglītību, jānospiež poga <Saglabāt>. Pēc pogas nospiešanas dati parādīsies savērsti saraksta veidā.

 

Lai pievienotu vēl vienu izglītības ierakstu, jānospiež atkal poga <Pievienot>.
Lai rediģētu esošo, jāizvēlas ieraksta labajā pusē ‘zīmulīša’ ikona  .

Ja ‘zīmulīša’ ikona ir pelēkā krāsā jeb neaktīva, uzbraucot ar datorpeli uz tās, sistēma atrādīs paziņojumu, ka izglītības dati ir piesaistīti reģistra lēmumiem un nav labojami vai dzēšami no portāla. Ja ir nepieciešama datu aktualizācija, Jums jāsazinās ar savu sertificējošanas institūciju.

 Nospiežot uz izvēlētās ieraksta ikonas  , atveras dzēšanas apstiprināšanai pamatojuma ievades logs:

 

Attēls. Izglītības datu dzēšana.

Manuāli pievienotus vai no VIIS ielasītos izglītības ierakstus atrāda sarakstā šādā veidā:

Attēls. Izglītības datu saraksts.