Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts"?

Lai pievienotu jaunu pieņemšanas aktu ar veidu “Segto darbu pieņemšanas akts”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Pieņemšanas akti” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas ieraksta veidu “Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts” un secīgi aizpilda datus līdzīgi kā  Segto darbu pieņemšanas akta ar atšķirību, ka šajā aktā var norādīt apstiprinātu “Segto darbu pieņemšanas aktu” (SDA).

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akta pamatdatu bloks un SDA.

Akta pieņemšanas datums – obligāts, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks”. Tos var mainīt.

Akta veids – obligāts, izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu veidu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Akta nosaukumsobligāts, brīvi ievadāms teksts.

Marka un Kods – akta numurs, obligāts. Skatīt Būvdarbu žurnāla aktu numuru veidošana.

Darba īss raksturojums - obligāts, brīvi ievadāms teksts.

Segto darbu pieņemšanas akti – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Segto darbu pieņemšanas akts”, nospiežot pogu .

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Segto darbu pieņemšanas ierakstu pievienošana.

Veikto darbu saraksts – pēc noklusējuma parādās norādīto segto darbu pieņemšanas aktu darbu saraksts. Papildus lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Ikdienas darbi”, “Speciālie darbi”, nospiežot pogu . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst.

Izmantotie materiāli – pēc noklusējuma parādās unikālo materiālu saraksts no veikto darbu sarakstā iekļautiem ikdienas darbu ierakstiem norādītiem saņemtiem materiāliem. Katrs ieraksts ir saite uz atbilstošo saņemtā materiāla ierakstu. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, nospiežot pogu .

Projekta dokumentācijas lapas/rasējumi - lietotājs var izvēlēties aktuālā projekta dokumentācijas lapas. Sistēma automātiski jau pielasīs datus no “Veikto darbu sarakstā” iekļautiem ierakstiem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu, nospiežot pogu .

Uzrauga ieraksti – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Autoruzrauga ieraksti”, Būvuzrauga ieraksti”, nospiežot uz . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, skatīt Pieņemšanas aktu apstiprināšana.