DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi"?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Materiāli un būvizstrādājumi”, kur atrāda sarakstu ar ierakstu veidiem:

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Materiāli un būvizstrādājumi”.

Lietotājs sadaļā “Materiāli un būvizstrādājumi” redz sarakstu ar saņemto būvizstrādājumu ierakstiem. Par katru ierakstu atrāda:

 • Datums – datums un laiks, par kuru veikts ieraksts;
 • Numurs – sistēmas piešķirtais;
 • Būvizstrādājuma nosaukums;
 • Būvizstrādājuma saņemtais/izvestais apjoms - izvesto/norakstīto apjomu atrādām ar “-” zīmi;
 • Būvizstrādājuma atlikušais apjoms;
 • Mērvienība;
 • Ražotājs;
 • Pasūtītājs;
 • Tāmes pozīcijas numurs – tāmes pozīcijas numurs, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Tāmes pozīcijas apraksts – tāmes pozīcijas apraksts, kurai piesaistīts ieraksts;
 • Statuss – ieraksta statuss, atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu;

Ieraksta izvērstajā skatā papildus atrāda:

 • Izveidošanas datums;
 • Apstiprinātāji – apstiprinātāju saraksts un apstiprināšanas datums, ja ieraksts ir apstiprināts.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu. Meklēšanas sadaļā ir iespēja atlasīt ierakstus pēc:

 • Statuss;
 • Pasūtītājs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Ražotājs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Nosaukums – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Būvizstrādājuma tips – vērtības izvēle no vērtību saraksta;
 • Periods, kurā saņemts izstrādājums;
 • Tāmes pozīcija – izvēle no reģistrētām tāmes pozīcijām;
 • Saņemtais apjoms.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:

 • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu būvizstrādājuma saņemšanas ierakstu, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus;
  • Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku.
 • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanas nosacījumiem.

Ja lietotājs izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam jāizvēlas ieraksta veids:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Ieraksta izvēle sadaļā “Materiāli un Būvizstrādājumi”.