DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu"?

Pēc tāda paša principa kā iepriekšējos būvdarbu žurnāla ieraksta veidus aizpilda ierakstu par ‘Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu’.

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ par ‘Avāriju vai nelaimes gadījumu, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs atbildīgais būvdarbu vadītājs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu’ un secīgi aizpilda datus.

Attēls. Jauns ieraksta izveidošana ‘Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu’.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’.

Brīvā tekstā aizpilda obligāto lauku ‘Gadījuma apraksts’.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai saglabātu ierakstu tālāk apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt> vai, ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Attēls. Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.