Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvuzrauga pārskatu?

Lai izveidotu ‘Būvuzrauga pārskatu’ būvuzrauga darbību dokumentēšanai būvdarbu laikā, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas pievienot šo dokumentu, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Būvuzrauga pārskats’ un secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Pamatdati’ sistēma atrāda dokumenta ‘Izveidotāju’, ‘Lietas numuru’ un ‘Objekta’ nosaukumu.

Lietotājam obligāti brīvā tekstā jāievada dokumenta ‘Nosaukums’.

Obligāti jānorāda ‘Autors’ no būvniecības lietā iesaistīto personu, kuras ir norādītas kā ‘būvuzraugi’, saraksta. Ja šāda persona ir viena, to uzreiz atrāda pēc noklusējuma.

Attēls. Būvuzrauga pārskata pamatdatu norādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Būvuzrauga pārskatam datnes pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Dokumenta apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms apstiprināšanas.

Attēls. Būvuzrauga pārskata kopskats.

Dokumentu var ‘Labot’ un/vai ‘Dzēst’, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai apstiprinātu izveidoto dokumentu, lietotājam ir jābūt izvēlētās būvniecības lietas būvuzraugam un norādītajam dokumenta autoram.

Ja lietotājs atbilst minētajām prasībām, tad spiež pogu <Apstiprināt>.

Ja lietotājs nav būvuzraugs un nav tiesības apstiprināt šo dokumentu, tad nodod saskaņošanai un apstiprināšanai personai, kas būvniecības lietā ir būvuzraugs.

Pēc tam, kad visas iesaistītās personas ir apstiprinājušas dokumentu, tas parādās pie būvniecības lietas dokumentu sarakstā ar statusu <Apstiprināts>.