BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu brīvā formā?

Lai iesniegtu brīva veida iesniegumu, publiskā portāla autorizēts lietotājs atver būvniecības lietu un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums brīvā formā’  .

Būvniecības iecerei ir jābūt reģistrētai būvvaldē (BIS2 pusē), lai varētu izvēlēties šo iesnieguma veidu.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

  • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
  • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
  • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.

Solī ‘Iesniegums’ brīvā veidā ierakstāms paskaidrojuma teksts, ko vēlaties iesniegt būvvaldei.

Attēls. Iesniegums brīvā formā solis ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>.

Attēls. Iesniegums brīvā formā solis ‘Pielikumi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par visiem aizpildītajiem datiem.

Attēls. Iesniegums brīvā formā solī ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai iesniegtu būvvaldei, nospiež pogu <Apstiprināt un iesniegt>.