BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būvdarbu atjaunošanu?

‘Iesniegums par būvdarbu atjaunošanu’ pieejams tikai, ja būvniecības lietā ir spēkā esošs būvdarbu pārtraukšanas intervāls.

Lai izveidotu iesniegumu par būvdarbu atjaunošanu, lietotājs izvēlas attiecīgo būvniecības lietu, kas ir stadijā ‘Būvdarbi (Būvdarbi pārtraukti)’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Iesniegumu par būvdarbu atjaunošanu var izveidot lietotājs, kurš darbojas:

  • savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
  • savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida iesniegumu;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot šī veida iesniegumu;
  • juridiskas personas profilā un šai juridiskajai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida iesniegumu, un lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot iesniegumu.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Iesniegums par būvdarbu atjaunošanu’.

Solī ‘Iesniegums’ sistēma atrāda ‘Iesniedzēju’, ‘Lietas numuru’, ‘Objekta nosaukumu’ un pārtraukšanas informāciju.

Lietotājam obligāti jānorāda būvdarbu ‘Atjaunošanas datums’.

Obligāti brīvā tekstā aizpilda lauku ‘Pamatojums’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>  un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanā.

Dokumentu var ‘labot’ un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Saskaņošana’ lietotājam atrāda ‘Iesaistīto personu sarakstu’.

Iesniegumu var iesniegt būvvaldē ierosinātājs vai persona, kura ir tiesīga to pārstāvēt kā ierosinātāju. Ja būvniecības lietā ir vairāki ierosinātāji, iesnieguma iesniegšanu jāsaskaņo ar visiem ierosinātājiem.

Lai uzsāktu saskaņošanas procesu – lietotājam jānospiež poga <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācijas’ logā nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>.
Dokuments tiks nodots saskaņošanai, nosūtot paziņojumu norādītajiem apstiprinātājiem, un saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā.

Saskaņošanu veic iesaistītās personas no paziņojumu sadaļas ‘Saskaņojumi’ vai pa tiešo pārejot uz ‘Saskaņojumi’ no iesnieguma formas.

Pēc visu iesaistīto personu saskaņojumu izdarīšanas, iesnieguma sagatavotājs iesniegumu var iesniegt būvniecības lietas atbildīgajai būvvaldei.