Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot pilnvaru no fiziskas personas profila?

Privātpersonas profilā sadaļā ‘MANI DATI’ izvēlas <Pilnvarošanas sadaļu>.

Attēls. Jaunas pilnvaras pievienošana.

Izsniegtās pilnvaras sarakstā lapas lejasdaļā nospiež pogu <JAUNA PILNVARA> un aizpilda datus.

 

Attēls. Pilnvaras izveidošana no privātpersonas.

‘Pilnvarotājs’ tiek automātiski aizpildīts.

Zem ‘Pilnvarotās personas’ norāda personas tipu:

 • norādot ‘Sertificēts būvspeciālists’, papildus jāievada arī būvspeciālista vārds, uzvārds un sertifikāta numurs. Informāciju par sertificētiem speciālistiem var iegūt BISP publiskajā portālā Speciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
  • ievada fragmentu no sertifikāta numura vai būvspeciālista vārda, uzvārda, un sistēma pati atlasīs un piedāvās jums sarakstu ar atbilstībām.
 • norādot ‘Būvkomersants’, papildus jāievada Būvkomersanta nosaukums. Ar aktīvo būvkomersantu sarakstu var iepazīties BIS publiskajā portāla Būvkomersantu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies
  • ievada fragmentu no būvkomersanta nosaukuma, uzņēmuma reģistra piešķirtā reģistrācijas numura vai būvkomersantu reģistra numura.
 • norādot ‘Juridiska persona’ papildus jāievada precīzs uzņēmuma reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs, un sistēma pati atlasīs nosaukumu, juridisko adresi un e-pasta adresi (ja norādītai personai sistēmā ir reģistrēts e-pasts, pretējā gadījumā jānorāda manuāli);
 • norādot ‘Fiziska persona’ papildus precīzi jāievada personas kods, vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Aizpilda manuāli (nodrošinot personas datu aizsardzību) visus obligātos laukus. Ja dati nebūs precīzi, sistēma izmetīs kļūdas paziņojumu.

Zem ‘Derīguma termiņš’ norāda tā veidu:

 • Beztermiņa;
 • Datums – norādot datumu, līdz kuram pilnvara būs spēkā;
 • Stadija – obligāti norādot vienu vai vairākas būvniecības stadijas no saraksta. Norādītā stadija ierobežo pilnvaroto/deleģēto personu darboties saistošajā būvniecības lietā tikai norādītās būvniecības stadijas laikā. Iestājoties citai būvniecības stadijai, kas netika norādīta – pieeja, attiecīgajai būvniecības lietai, būs liegta.

Zem ‘Būvniecības lietas’ norāda jums esošu lietu, ja tāda jau ir izveidota. Ja būvniecības lieta nav izveidota, tad lauku atstāj tukšu. Jāņem vērā, ka, ja lauku atstāj tukšu un pilnvarotājam, kā ierosinātājam, ir vairākas būvniecības lietas, tad pilnvarotajai personai būs pieejamas tās visas.

Zem ‘Tiesības’ norāda vienu vai vairākas tiesības, kas tiks piešķirtas pilnvarotai personai. Tiesību apraksti sistēmā parādās, uzbraucot ar datorpeli uz informatīvās ikonas pie katras tiesības.

Zem katras tiesības ir pieejama iespēja norādīt ‘Var pārpilnvarot’, kuru atzīmējot, pilnvarotā persona var pārpilnvarot savu pilnvaru citai personai, sk. Pārpilnvarošana.

Pirmā tiesību grupa dod tiesības pildīt darba uzdevumu, no kuras var izvēlēties dot tiesības:

 •  
 • Datu kopas skatīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesības ļauj tikai apskatīt pieejamos datus, bet neļauj labot, veidot un pievienot dokumentus ;
 • Dokumentu sagatavošanai, ar iespēju pārpilnvarot un papildus iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs sagatavot.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju attiecīgām būvniecības lietām. Pilnvarotā persona, kurai ir aktīva pilnvara/deleģējums ar šīs tiesības palīdzību var darboties ar visām būvniecības lietām vai attiecīgi norādītajām būvniecības lietām, kas ir pilnvarā/deleģējumā ar norādīto būvniecības lietu sarakstu;
 • Dokumentu apstiprināšanai, ar iespēju pārpilnvarot un papildus iespēju norādīt vienu vai vairākus dokumentu veidus. (Ja tiks norādīti dokumenta veidi, tad tikai tos dokumenta veidus varēs apstiprināt.). Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, labot, reģistrēt un apstiprināt sagatavotās un saņemtās dokumentācijas vai attiecīgi norādīto/uzskaitīto būvniecības lietu sarakstu;

Otrā tiesību grupa dod tiesības pārstāvēt personu. Šeit var izvēlēties un dot tiesības:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot, izveidot un pieprasīt jaunus tehniskos noteikumu pieprasījumus būvniecības lietā;
 • Saskaņojuma pieprasīšanai, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj nodot būvniecības lietu visu vai pa daļām projektu saskaņotājiem. Tas nepieciešams, lai varētu sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē;
 • Tiesības pārstāvēt personu kā ierosinātāju, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ir vislielākā, kas ļauj darboties ierosinātāja vietā, tam neiesaistoties. Tiesība ļauj skatīt, veidot, pievienot, apstiprināt, pieprasīt tehniskos noteikumus un saskaņot dokumentāciju. Šī tiesība iekļauj visas iepriekš uzskaitītās tiesības, un par tās piešķiršanu ir rūpīgi jāpadomā;
 • Atzinumu pieprasīšana, ar iespēju pārpilnvarot. Šīs grupas tiesība ļauj skatīt, pievienot un izveidot jaunus atzinumu pieprasījumus.

Zem ‘Datnes’ ir iespēja pievienot vienu vai vairākus failus jeb datnes papildus informēšanai vai, ja nepieciešams papildus apliecinājums, uz kā pamata būvvalde var izvērtēt pilnvaras patiesumu.

Kad visi dati ir savadīti – spiež pogu <Saglabāt>.

Lai pilnvara stātos spēkā – spiež pogu <Apstiprināt>.