BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pieprasīt labot vēlamās sfēras prakses ierakstu?

Ja prakses vadītājs, izskatot prakses apstiprināšanas ierakstu, secina, ka nevar apstiprināt, jo nepieciešami labojumi, tad jānospiež poga <Pieprasīt labot>. Pēc pogas nospiešanas:

  • tiks pārbaudīts, vai prakses vadītājs ir veicis ierakstu laukā "Vērtējums/Piezīmes”, ja nav, tad parādīs kļūdas pazinojumu - "Lūdzu norādiet praktikantam/sertificējošajai iestādei nododamo vērtējumu/piezīmes!";
  • vēlamās sfēras prakses ierakstam tiks uzlikts statuss Papildināms;
  • ieraksta notikumu vēsturē tiek saglabāts notikuma fakts “Pieprasīti labojumi: labojumu_apraksts”, notikuma datums un lietotāja vārds, uzvārds;
  • vēlamās sfēras ierakstā tiek atspoguļots prakses vadītāja aizpildītais lauks “Vērtējums/Piezīmes”;
  • praktikantam tiek nosūtīts informatīvs paziņojums ar aprakstu “BIS: Vēlamās sfēras prakses pieprasījums ir atgriezts labošanai” .

Attēls. Paziņojums par prakses ieraksta atgriešanu labošanā.