DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu ekspluatācijas lietu?

Autorizēts portāla lietotājs atver Ekspluatācijas lietu sarakstu un tajā var izvēlēties darbību <Cita ekspluatācijas lieta>, ja sarakstā nav pieejama viņam nepieciešamā Ekspluatācijas lieta.

Ekspluatācijas lietas pievienošana

Lietotājs norāda būves kadastra apzīmējumu, kuras Ekspluatācijas lietai uzskata, ka jāspēj piekļūt – obligāts jānorāda 14 cipari.

Citas Ekspluatācijas lietas pievienošana

Manuāli veidojot jaunu Ekspluatācijas lietu, lietotājam:

 • Atrāda lietotājam brīdinājumu, ka darbība var aizņemt ilgāku laiku;
 • Pārbauda, vai kadastra apzīmējumam eksistē ekspluatācijas lieta:
  • Ja lieta eksistē un persona ir īpašnieku / tiesisko valdītāju sarakstā, atver norādītās ekspluatācijas lietas detalizēto skatu;
  • Ja lieta neeksistē:
   • Veido jaunu ekspluatācijas lietu;
   • Ja lieta netika izveidota, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu;
   • Ja lieta tika izveidota, bet lietotājs nav īpašnieku / tiesisko valdītāju sarakstā, lietotājam atrāda:
    • Ekspluatācijas lietas adresi;
    • Paziņojumu ‘Saskaņā ar VZD datiem Jums nav tiesības piekļūt šai ekspluatācijas lietai. Lūdzu pārbaudiet vai norādījāt korektu kadastra apzīmējumu’.
   • Ja persona ir īpašnieku / tiesisko valdītāju sarakstā, atver norādītās ekspluatācijas lietas detalizēto skatu.

Ekspluatācijas lietas manuālās veidošanas pamatprincipi:

 • Sistēma pārbauda, ka norādītam objektam neeksistē ekspluatācijas lieta:
  • Ja lieta eksistē, atgriež ekspluatācijas lietas identifikatoru un beidz apstrādi.
  • Ja lieta neeksistē:
   • Norādītam būves kadastra apzīmējumam pieprasa šādus VZD datus:
    • Objekta nosaukums;
    • Adrese;
    • Kopējā platība;
    • Galvenais lietošanas veids;
    • Ekspluatācijā nodošanas datums - ja VZD datos ir tikai gads, papildina to ar 31.decembri;
    • Saistītās zemes vienības.
   • Ja VZD neeksistē norādītais būves kadastra apzīmējums, atgriež kļūdas paziņojumu.
   • Izveido ekspluatācijas lietu norādot:
    • Ekspluatācijas lietas numuru – saskaņā ar esošu funkcionalitāti;
    • Kadastra apzīmējums – norādītais kadastra apzīmējums;
    • Būves nosaukumu – būves nosaukums no VZD datiem vai manuāli norādītā;
    • Lietas veids – ‘ekspluatācijas lieta’;
    • Adrese – būves adrese no VZD datiem;
    • Lietošanas veids – galvenais lietošanas veids no VZD datiem;
    • Kopējā platība – būves kopējā platība no VZD datiem;
    • Publiskas būves pazīme – ja lietošanas veids ir ‘automātiski veidojama publiska būve’ (lietošanas veidu vērtības: 1130, 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273) un būves kopējā platība ir > 60 kv.m.;
    • BVKB piederīgā būve – ja lietošanas veids ir ‘automātiski veidojama publiska būve’ (lietošanas veidu vērtības: 1130, 1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273) un būves kopējā platība ir > 1000 kv.m.;
    • Atbildīgā būvvalde – nosaka pēc būves adreses ģeotelpiskiem datiem;
    • Saistītās zemes vienības – vērtības no VZD datiem;
    • Īpašnieku / tiesisko valdītāju saraksts – izveido ekspluatācijas lietas īpašnieku / tiesisko valdītāju sarakstu, par pamatu izmantojot no VZD datus:
     • Sistēmas pieprasa īpašnieku un tiesisko valdītāju datus no VZD norādot kadastra apzīmējumu.
     • Saņemot sarakstu tajā norādītās personas pārbauda BIS personu sarakstā. Ja tāda neeksistē izveido jaunu BIS personu, pieprasot tās datus PMLP (fiziskām personām) vai UR (juridiskām personām) vai reģistrējot kā ārvalstnieku.

Ja izveidotajai Ekspluatācijas lietai nav saistītās Māju lietas, to var izveidot nospiežot uz spiedpogas <Izveidot Māju lietu>. Ja būvei jau ir esoša Māju lieta, tad jaunizveidotā Ekspluatācijas lieta tiek piesaistīta jau esošajai.

Ekspluatācijas lieta. Izveidoju jaunu saistīto Māju lietu