DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu vēlamās sfēras praksi?

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga <Pievienot>, kas atvērs vēlamās sfēras prakses ievades formu.

Vēlamās sfēras prakses ierakstu var pievienot pēc līdzības kā Jaunas patstāvīgās prakses pievienošana vai, kopējot ierakstu no patstāvīgās prakses vai vēlamās.

Vēlamās prakses ieraksta pievienošana atšķiras no patstāvīgās prakses ieraksta ar to, ka vēlamās sfēras praksē jānorāda atbildīgais speciālists nevis darba devēja kontaktinformācija, un ierakstam jāveic prakses apstiprināšana.

Attēls. Jauna vēlamās prakses ieraksta pievienošana.

Datu blokā ‘Objekta adrese’ gadījumos, kad prakses ieraksts tiek sasaistīts ar BIS būvniecības lietu, tad katram no lietas ielasītajam objektiem (būvei) ir iespēja atķeksēt pazīmes lauku, kas norāda, ka prakses ieraksts attiecināms uz konkrēto būvi, tādā veidā atzīmējot vismaz vienu Būvniecības lietas būvi.

Attēls. Būves piesaiste no būvniecības lietas prakses ierakstam.

Piesaistīto būvniecības lietu atrāda arī prakses sarakstā, un iespējams apskatīt publisko informāciju par šo lietu. Ja prakses ieraksts tiek saglabāts bez piesaistes būvniecības lietai (nav norādīta būvniecības lieta laukā "Būvniecības lieta"), tad ierakstam tiek ielikta atzīmēta "Prakse par objektu bez BIS datiem".

Ievadot visus obligātos laukos par vēlamo praksi, ierakstu var saglabāt nospiežot pogu <Saglabāt>.

Pēc veiksmīgas ieraksta saglabāšanas parādīsies vēl pogas <Nodot apstiprināšanai> un <Notikumu vēsture>.

Attēls. Pogas vēlamās prakses ieraksta labošanas formā.

Nospiežot pogu <Nodot apstiprināšanai>, ieraksts tiks tālāk nodots apstiprināšanai būvspeciālistam, kurš norādīts kā atbildīgais. Skatīt tālāk aprakstu Vēlamās prakses apstiprināšana.