BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot projekta daļas saturu, nospiežot pogu <Pievienot lapu>

Lai pievienotu daļas saturu – atver izvēlēto daļu un nospiež pogu <Pievienot lapu>.

Lapas numurs’ un ‘Izveidošanas datums’ tiks aizpildīti automātiski. Tos var rediģēt, ja nepieciešams.

Norāda lapas:

 • Nosaukums -  neobligāts teksta ievades lauks;
 • Vizuālais risinājums – pazīme, kuru atzīmējot norāda, ka lapā ir pievienots vizuālais risinājums. Ja būvniecība lietas objektos ir vismaz viena ēka, projektam ir jāsatur vismaz viena lapa ar ieceres vizuālo risinājumu. Visas šādai lapai pievienotās datnes tiks publicētas BIS portālā kā ieceres vizuālais risinājums. Ja būvniecības lietā ir vismaz viens objekts ar veidu ‘Ēka’, sistēma veic pārbaudes šādos gadījumos:
  • Atverot projekta sadaļu, ja būvniecības lieta nav nodota ekspluatācijā - ja projektā ir izveidotas daļas, bet nevienā no tām nav lapa ar pazīmi ‘Ir vizuālais risinājums’, lietotājam projekta formā atrāda informatīvu paziņojumu, ka projektam ir jāpievieno vismaz viena lapa ar ieceres vizuālo risinājumu;
  • Nododot ieceres iesniegumu vai iesniegumu par PN izpildi saskaņošanai ar iesaistītām personām – ja nevienai no projekta lapām nav pazīme ‘Ir vizuālais risinājums’, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu, ka projektā nav norādīta vizuālā risinājuma lapa.
 • Marka  - neobligāti aizpildāms teksta ievades lauks;
 • Oriģinālnumurs  - neobligāti aizpildāms teksta ievades lauks;
 • Revīzija – obligāti aizpildāms teksta ievades lauks;
 • Izveidošanas datums – aizpildās automātiski, bet ir iespējams to labot;
 • Pievienotie dokumenti – obligāti jāpievieno dokumentu datnes.

Kad dati ir ievadīti – nospiež pogu <Saglabāt>.