BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veikt labojumus būvniecības ieceres iesniegumā pirms iesniegšanas būvvaldei?

 Lai varētu veikt labojumus būvniecības ieceres iesniegumā pirms iesniegšanas būvvaldei, jāatver saistošajā būvniecības lietā ieceres iesniegums.

Ja būvniecības ieceres iesnieguma statuss ir:

  • Sagatave – izvēlieties sadaļu, kurā jāveic labojumi, un iesniedziet saskaņošanai, kad iesniegums ir pilnībā aizpildīts.
  • Saskaņošanā – atsauciet saskaņošanu, nospiežot pogu , izvēlieties sadaļu, kurā jāveic labojumi, un atkārtoti iesniedziet saskaņošanai, kad iesniegums ir pilnībā aizpildīts.
  • Saskaņots – nospiediet uz , izvēlieties sadaļu, kurā jāveic labojumi, un atkārtoti iesniedziet saskaņošanai, kad iesniegums ir pilnībā aizpildīts.
  • Trūkst informācijas – nospiediet uz , ievadiet trūkstošo informāciju, un atkārtoti iesniedziet saskaņošanai, kad iesniegums ir pilnībā aizpildīts.
  • Iesniegts – lietotājs var tikai skatīt dokumentu. Labot vai dzēst nav iespējams.
  • Reģistrēts – lietotājs var tikai skatīt dokumentu. Labot vai dzēst nav iespējams.