BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir pazīme par neapstiprinātajiem būvniecības žurnāla ierakstiem?

Pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’. Un tad izvēlas konkrētu būvniecības lietas grupu.

Būvniecības lietu sarakstā ir redzams vizuāls indikators sarkanā krāsā pie katras lietas, kas:

  • Ir stadijā “Būvdarbi”;
  • Lietas būvdarbu žurnālā ir kaut viens būvdarbu žurnāla ieraksts statusā “Apstiprināšanā”, kurā viena no personām, kurai ir nosūtīts apstiprinājuma pieprasījums, ir lietotājs.

Redz vizuālu indikatoru dzeltenā krāsā katrai lietai, kas:

  • Ir stadijā “Būvdarbi”;
  • Lietas būvdarbu žurnālā ir kaut viens būvdarbu žurnāla ieraksts statusā “Apstiprināšanā”, un neviena no personām, kurām ieraksts nosūtīts apstiprināšanai, nav pats lietotājs.

Ja lietotājs uzklikšķina ar peles kursoru uz vizuālā indikatora, sistēma atver konkrētās lietas Būvdarbu žurnālu ar atlasītiem Žurnāla ierakstiem, kas ir stadijā "Apstiprināšanā". 

Ja lietā ir vairākas kārtas, kurām saistītajos Būvdarbu žurnālos ir ieraksti apstiprināšanā, tad lietotājam tiek atvērta pirmā secīgās kārtas žurnāls, kuram lietotājam ir piekļuve.