DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopības lēmuma dati par dokumenta saskaņojumiem

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Lietotājs var uzsākt jaunu pierobežas īpašumu atlasi, izvēloties darbību <Pievienot kopības lēmumu>.

Lietotājs var pievienot kopības lēmumu divos veidos:

 • Izvēloties no Mājas lietas lēmumiem – lai to izdarītu, izvēlas darbību <Pievienot lēmumu no Māju lietas>, kur atvērtajā sarakstā, izvēlas Māju lietas lēmumiem, ja tādi ir pieejami:

 

 • Māju lietu lēmumi – obligāts, lietotājam ir iespēja izvēlēties Māju lietu no tām, kurās ir būves ar būvniecības lietas objektiem norādīto kadastra apzīmējumu. Par izvēlēto Māju lietu atrāda tās numuru un iekļauto būvju unikālās adreses.
  Izvēles sarakstā par lēmumu atrāda tā datumu, numuru un nosaukumu. Lietotājs var izvēlēties tikai vienu lēmuma ierakstu;
 • Pēc Māju lietu lēmuma izvēles, formā iespējams papildus norādīt laukus:
  • Saskaņojamās datnes;
  • Saskaņojamās projekta lapas.

 

 • Saglabājot pievienoto informāciju, trešo personu saskaņotāju sarakstā par to atrāda:
  • Saskaņojuma iemesls – vērtība ‘Kopības lēmums’;
  • Saskaņotāja veids – ‘Kopība’;
  • Vārds Uzvārds / Nosaukums – Māju lietas numurs, adrese, lēmuma numurs un nosaukums;
  • Kadastra numurs / Adrese – netiek aizpildīts;
  • Statuss – ‘Saskaņots’;
  • Datums – izvēlētā lēmuma datums.
 • Norādot lēmumu manuāli, norādot par to:
  • Saskaņojamās datnes – jānorāda vismaz viena saskaņojamā datne vai projekta lapa;
  • Saskaņojamās projekta lapas – jānorāda vismaz viena saskaņojamā datne vai projekta lapa;
  • Nosaukums – obligāts, ievada manuāli kopību raksturojošu/identificējošu informāciju;
  • Datums – obligāts, norāda manuāli, nevar būt nākotnes datums;
  • Datne – obligāts, pievieno lēmuma datni;

 

 • Sistēma automātiski uzstāda vērtības šādiem laukiem:
  • Saskaņojuma iemesls – vērtība ‘Kopības lēmums’;
  • Saskaņotāja veids – ‘Kopība’;
  • Statuss – ‘Saskaņots’;
  • Pārējie lauki netiek aizpildīti.

Kopības lēmumus iespējams atvērt apskatei, labot vai dzēst, izmantojot ikonas blakus ierakstam.