BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Dokumenti"

Māju lietu dokumentu sarakstu var aplūkot Māju lietas sadaļā ‘Dokumentu’, kur sarakstā atrāda datus par Māju lietā esošiem dokumentiem un Māju lietas sastāvā esošo būvju ekspluatācijas lietas dokumentiem:

Par katru dokumentu sarakstā atrāda:

 • Dokumenta veids;
 • Dokumenta nosaukums, ja ir norādīts;
 • Dokumenta numurs, ja ir norādīts;
 • Dokumenta datums;
 • Izdevējs, ja ir norādīts;
 • Piezīmes – atkarībā no dokumenta veida:
  • Būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumenti – ja dokumentā ir atzīme par patvaļīgu būvniecību, atrāda tekstu ‘Ir konstatēta patvaļīga būvniecība’;
  • Tehniskās apsekošanas atzinums – ‘Ir periodisks’, ja atzinums ir periodiskais, atzinuma kopvērtējums par atbilstību būtiskām prasībām;
  • Energosertifikāts – derīguma termiņš.
 • Kadastra apzīmējums, uz kuru attiecas dokuments, ja tāds ir norādīts;
 • Datņu saraksts – atkarībā no dokumentu veida:

Lietotājs var atvērt detalizēto skaitīšanās formu šādiem dokumentiem:

 • Tehniskās apsekošanas atzinums;
 • Energosertifikāts.

Dokumentus ir iespējams kārtot pēc visiem saraksta laukiem, izņemot piezīmju un datņu lauku. Pēc noklusēšanas dokumenti tiek kārtoti pēc datuma dilstoši.

Dokumentus var atlasīt pēc:

 • Dokuments datuma intervāla;
 • Dokumenta numurs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Dokumenta nosaukums – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Kadastra apzīmējums – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Izdevējs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Dokumenta veids – iespējamās izvēlēs vērtības visu lietā esošo dokumentu veidi.

Attēls. Māju lietas. Sadaļa ‘Dokumenti’