Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Lēmumi"

Māju lietu lēmumi ir pieejami Māju lietu sadaļā ‘Lēmumi’, kur sarakstā atrāda datus par visiem Māju lietai pievienotajiem lēmumiem:

 • Aptaujas rezultātā pieņemtiem lēmumiem (jautājuma atbilde, kura nav noklusētā atbilde, un kurai protokola izveidošanas brīdī aprēķinātais rezultāts ir ‘lēmums pieņemts’);
 • Kopsapulces laikā pieņemtiem lēmumiem (jautājuma atbilde, kura nav noklusētā atbilde, un kurai protokola izveidošanas brīdī aprēķinātais rezultāts ir ‘lēmums pieņemts’);
 • Manuāli pievienotiem lēmumiem, skatīt ‘Māju lietas lēmumu pievienošana’;
 • Aptaujas un kopsapulces nepieņemtie lēmumi (jautājums, par kuru rezultāts ir 'Lēmums nav pieņemts', pievienojot tam klāt tekstu 'Lēmums nav pieņemts').

Par katru lēmumu lietotājs sarakstā redz:

 • Lēmuma pieņemšanas datums – aptaujas vai kopsapulces protokola apstiprināšanas datums vai manuāli pievienotā lēmuma norādītais pieņemšanas datums;
 • Lēmuma pieņemšanas protokola numurs;
 • Lēmuma saturs – aptaujas vai kopsapulces jautājuma atbildes teksts vai manuāli pievienotā lēmuma teksts;
 • Lēmuma pieņemšanas veids - ‘Aptauja’ vai ‘Kopsapulce’, ja lēmums ir no sistēmā reģistrētām aptaujām un kopsapulcēm. Ja lēmums ievadīts saskaņā ar ‘Māju lietas lēmumu pievienošana’, tam norādīto veidu;
 • Lēmumu apliecinošs dokuments – lietotājs var lejuplādēt lēmumam pievienoto datni.

Lietotājs var atvērt izvēlētā lēmuma skatīšanās formu:

 • Saistītās aptaujas vai kopsapulces protokolu;
 • Manuāli ievadītā lēmuma detalizēto formu.

Lēmumus ir iespējams kārtot pēc visiem saraksta laukiem, izņemot datnes lauku. Pēc noklusēšanas lēmumi tiek kārtoti pēc datuma dilstoši.

Lēmumus var atlasīt pēc:

 • Protokola numurs – meklēšana pēc simboli virknes;
 • Lēmuma saturs – meklēšana pēc simboli virknes;
 • Lēmuma datums - pieņemšanas datuma intervāla;
 • Lēmuma pieņemšanas veids – iespējamās izvēlēs vērtības ‘Aptauja’, ‘Kopsapulce’, ‘Cits lēmums’.

Attēls. Pievienot jaunu Māju lietu lēmumu