DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietu Notikumu vēstures žurnāls

Autorizēts BISP lietotājs apskata Māju lietu sadaļā šīs sadaļas datu notikumu vēsturi, nospiežot uz ‘Notikumu vēsture’. Notikumu vēsturē tiek atspoguļoti notikumi par darbībām sadaļās:

 • Dokumenti;
 • Skaitītāji;
 • Uzkrātie līdzekļi;
 • Pārvaldīšanas izmaksas;
 • Ienākumu / izdevumu pārskati;
 • Aptaujas;
 • Kopsapulces;
 • Apsekošanas žurnāls;
 • Plānotie remontdarbi;
 • Apsekošanas pieteikumi.

Lietotājs katras sadaļas un visas lietas notikumu vēsturē var veikt datu meklēšanu pēc:

 • Notikuma datums – datumu periods;
 • Notikums – meklēšana pēc simboli virknes notikuma nosaukumā;
 • Lietotājs – meklēšana pēc simboli virknes lietotāja vārdā uzvārdā;
 • Pamatojums – meklēšana pēc simboli virknes.

Attēls. Māju lietu Notikumu vēstures žurnāla atvēršana

Attēls. Māju lietu Notikumu žurnāls