BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā notiek tehnisko noteikumu pieprasīšana

Tehniskos noteikumus var pieprasīt bez būvniecības lietas, kad iecere vēl nav izveidota, vai no būvniecības lietas.

Tehnisko noteikumu pieprasījuma sagataves izveidojas arī automātiski no būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, kad būvvalde apstiprina būvatļauju.

Tehnisko noteikumus, kas izveidoti pirms (bez) būvniecības lietas, pēc tam var pievienot pie izveidotās būvniecības lietas.