BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Trešo pušu elektroniskā saskaņojuma nosūtīšana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’ un izvēlas saskaņojumu, kuru vēlas nosūtīt saskaņošanai. Ja vēlas nosūtīt saskaņošanai vairāk par vienu ierakstu, izmanto masveida apstrādi (skatīt ‘Trešo pušu saskaņojumu masveida apstrāde’).

Vienu saskaņojumu var nodot elektroniskajai saskaņošanai, trešo pušu saskaņojumu sarakstā nospiežot uz saskaņošanas ikonas vai arī atverot ierakstu apskatei un izvēloties darbību <Nodot saskaņošanai>.

 

Process ir laikietilpīgs un lietotājam nav iespējas atkārtoti veikt darbību saskaņojumam, ja nav beigusies uzsāktā apstrāde.

Sistēma veic šādu apstrādi:

 • Atlasa izvēlētos trešo personu saskaņojumus statusā ‘Nav nosūtīts’ un katram nosaka pieprasījuma adresātu kopu:
  • Ja saskaņotāja veids ir ‘Īpašums’, no VZD datiem nosaka īpašniekus un saglabā tos kā šī īpašuma saskaņošanas pieprasījuma adresātus;
  • Ja saskaņojuma veids ir ‘Fiziska persona’ vai ‘Juridiska persona’ pieprasījuma adresāts ir pati norādītā persona;
  • Ja saskaņojuma veids ir ‘Kopība’ – saskaņojuma pieprasījums netiek veidots.
 • Visiem pieprasījuma adresātiem sagatavo saskaņojuma pieprasījumu;
 • Paziņojums par pieprasījumu tiek nosūtīts uz personu e-adresēm, ja tādas ir iespējams noteikt, un e-pasta adresi, ja personai BIS reģistrētā kontaktinformācijā tā ir norādīta;
 • Ja personai nav e-adrese un BIS nav reģistrēta e-pasta adrese, par adresātu saglabā pazīmi ‘Ārpus BIS nav sasniedzams’;
 • Saskaņojumiem, kuriem tika izveidots pieprasījums, norāda statusu ‘Saskaņošanā’ un saglabā īpašnieku kopu. Par katru īpašnieku saglabā:
  • Personas veids – fiziska vai juridiska persona;
  • Ārvalstnieka pazīmi, ja ir ārvalstnieks;
  • Juridiskas personas:
   • Nosaukums;
   • Reģistrācijas numurs.
  • Fiziskas personas:
   • Vārds;
   • Uzvārds;
   • Personas kods.
  • Pazīme, ja persona nav sasniedzama ārpus BIS.

Informācija par veiktām darbībām tiek saglabāta būvniecības lietas vēsturē.