BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšana

Kad iesaistītās personas ir saskaņojušas būvniecības ieceres iesniegumu – lietotājs to var iesniegt būvvaldei.

Lietotājs saņem paziņojumu par veiktiem saskaņojumiem.

Attēls. Paziņojums par veikto saskaņojumu.

Atver ieceres iesniegumu no paziņojuma vai no būvniecības lietu saraksta.

Pirms iesniegšanas būvvaldei, vēlreiz pārskata iesnieguma datus un, ja viss ir korekti – nospiež pogu <Tālāk>.

Obligāti atzīmē ‘IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMU’, apliecinot, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumenta oriģinālam, un norāda vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Attēls. Būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldei.

Kad tad ir izdarīts – nospiež pogu <Iesniegt>.