BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšana

Kad iesaistītās personas ir saskaņojušas būvniecības ieceres iesniegumu – lietotājs to var iesniegt būvvaldei.

Lietotājs saņem paziņojumu par veiktiem saskaņojumiem.

Attēls. Paziņojums par veikto saskaņojumu.

Atver ieceres iesniegumu no paziņojuma vai no būvniecības lietu saraksta.

Pirms iesniegšanas būvvaldei, vēlreiz pārskata iesnieguma datus un, ja viss ir korekti – nospiež pogu <Tālāk>.

Obligāti atzīmē ‘IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMU’, apliecinot, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumenta oriģinālam, un norāda vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Attēls. Būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldei.

Kad tad ir izdarīts – nospiež pogu <Iesniegt>.