Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšana

Kad iesaistītās personas ir saskaņojušas būvniecības ieceres iesniegumu – lietotājs to var iesniegt būvvaldei.

Lietotājs saņem paziņojumu par veiktiem saskaņojumiem.

Attēls. Paziņojums par veikto saskaņojumu.

Atver ieceres iesniegumu no paziņojuma vai no būvniecības lietu saraksta.

Pirms iesniegšanas būvvaldei, vēlreiz pārskata iesnieguma datus un, ja viss ir korekti – nospiež pogu <Tālāk>.

Obligāti atzīmē ‘IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMU’, apliecinot, ka visi pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumenta oriģinālam, un norāda vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Attēls. Būvniecības ieceres iesniegšana būvvaldei.

Kad tad ir izdarīts – nospiež pogu <Iesniegt>.