DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Lietas pilnvaras/deleģējumi"

Māju lietas sadaļā ‘Lietas pilnvaras/deleģējumi’ lietotājs var aplūkot lietai saistīto un lietotājam pieejamo pilnvaru/deleģējumu sarakstu. Ja Māju lieta nav izveidota, sadaļa attēlojas pie Ekspluatācijas lietas.

Lietotājs redz pilnvaras / deleģējumus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Pilnvara/deleģējums attiecās uz kādu no lietas objektiem:
  • Ekspluatācijas lietas gadījumā - lietas būve;
  • Māju lietas gadījumā - kāds no Māju lietā esošajiem īpašumiem.
 • Lietotājs fiziska persona redz pilnvaras, kurās:
  • Lietotājs ir kā pilnvarotājs vai sākotnējās pilnvaras izdevējs pārpilnvarojumu gadījumā;
  • Lietotājs ir pilnvarotā persona.
 • Lietotājs juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis redz pilnvaras, kurās:
  • Juridiskā persona ir pilnvarotājs vai sākotnējās pilnvaras izdevējs pārpilnvarojumu gadījumā;
  • Juridiskā persona ir pilnvarotā persona.
 • Lietotājs ir juridiskās personas deleģēts darbinieks redz pilnvaras, kurās:
  • Redz sev piešķirto deleģējumu;
  • Redz visas pārējās lietas pilnvaras un deleģējumus, ja personai ir deleģējums ar datu skatīšanās tiesībām kopā "Lietu pilnvaras".
 • Māju aktīvais pārvaldnieks fiziska persona redz visas Māju lietas pilnvaras un deleģējumus;
 • Māju aktīvā pārvaldnieka juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis redz visas Māju lietas pilnvaras un deleģējumus;
 • Pārvaldnieku reģistrā norādītā par māju atbildīgā fiziskā persona (ABI) redz visas Māju lietas pilnvaras un deleģējumus.

Kur par katru pilnvaru tiek attēlota informācija:

 • Pilnvaras numurs;
 • Pilnvaras veids;
 • Pilnvarotājs;
 • Pilnvarotā persona;
 • Pilnvaras objekts;
 • Tiesības. Tiesību veidi:
  • Pārstāvēt kā īpašnieku – dod pilnas īpašnieka tiesības BIS uz konkrēto īpašuma objektu:
   • Pilnas datu skatīšanās tiesības īpašuma Ekspluatācijas un Māju lietā;
   • Tiesības Māju lietā sūtīt paziņojumus un veidot un ņemt dalību mājas īpašnieku aptaujās un kopsapulcēs.
  • Redzēt īpašnieku sensitīvos datus – dod tiesības pilnvarotajai personai redzēt māju lietas īpašnieku sensitīvos datus;
  • Dokumentu/Datu sagatavošana – dod tiesības pievienot/rediģēt datus atbilstošajā pārvaldāmajā būvē. Papildus var būt nodalītas konkrētas datu kopas, kurām piešķirtas tiesības. Ja netiek izdalīti atsevišķi datu kopu veidi, tad piešķirtas tiek tiesības skatīt/rediģēt visas datu kopās;
  • Dokumentu/Datu skatīšanās – dod tiesības redzēt datus atbilstošajā pārvaldāmajā būvē. Papildus var būt norādītas konkrētas datu kopās veidus, kurām piešķirtas skatīšanās tiesības. Ja netiek izdalīti atsevišķi datu kopu veidi, tad piešķirtas tiek tiesības skatīt visas datu kopas.;
  • Var pārpilnvarot – tiesība dod iespēju pārpilnvarot savu pilnvaru citai personai. Pārpilnvarojot tālāk var nodot ne vairāk kā tikai tās tiesības, kas jau pašam ir piešķirtas.
 • Derīguma termiņš;
 • Apstiprināšanas datums.

Spēku zaudējušās pilnvaras, kas attiecas uz Ekspluatācijas/Māju lietu, sarakstā tiek atspoguļotas pelēkā slīprakstā.

Lietotājam ir iespēja atvērt konkrēto pilnvaru/deleģējumu detalizētā skatīšanas režīmā.

Attēls. Sadaļa ‘Lietas pilnvaras/deleģējumi’