DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Remontdarbi"

Māju lietu remontdarbu saraksts ir apskatāms sadaļā ‘Remontdarbi’, kur lietotājs redz remontdarbu plānu sarakstu, kurā par katru ierakstu atrāda:

 • Remontdarbu plāna gads;
 • Remontdarbu plāna statuss;
 • Remontdarbu saraksts. Par katru ierakstu rāda:
  • Dzīvojamās  mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements – visus elementus grupē pēc grupas. Grupas ‘Būve’ elementus grupas ietvaros grupē pēc būves kadastra apzīmējuma. Datus atrāda hierarhiski:
   • Elementu grupa;
   • Būves kadastra apzīmējums un galvenais lietošanas veids;
   • Elements;
  • Remontdarba veids;
  • Plānotās izmaksas;
  • Plānotais termiņš, ja ir norādīts;
  • Darbu veicējs, ja ir norādīts;
  • Ieraksta statuss – ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Veikts’. Statusam ‘Veikts’, papildus atrāda darbu pabeigšanas datumu.

Lietotājs var apskatīt ieraksta pielikumu sarakstu ar datņu aprakstiem un lejupielādēt pielikumu datnes.

Sarakstu kārto pēc plāna gada dilstoši.

Ja lietotājs ir Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka pārstāvis, atrāda visus Māju lietas un tās sastāvā esošo ekspluatācijas lietu ierakstus. Citādi sarakstā netiek iekļauti remontdarbu plāni statusā ‘Sagatave’.

Atverot sarakstu, pašreizējā gada remontdarbu saraksts tiek izvērsts. Pārējie savērsti.

Lietotājs var veikt remontdarbu meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

 • Remontdarba apraksts – simbolu virkne;
 • Darbu veicējs – simbolu virkne;
 • Remontdarbu plāna statuss – iespējamās vērtības ‘Sagatave’, ‘Apstiprināts’, ‘Labošanā’;
 • Remontdarba statuss – ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Veikts’;
 • Dzīvojamās  mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements – simbolu virkne.

Attēls. Māju lietas. Sadaļa ‘Remontdarbi’